Aktuality
Aktuality

31.12.2023

Správní rada nadace schválila v rámci grantového kola MUDr. Ivana Macháčka pro děti následující nadační příspěvek pro:

 • Horizont, z.ú. ve výši 20 tis.Kč

Správní rada nadace v Otevřeném grantovém kole schválila příspěvky:

 • Rotary Clubu Písek ve výši 20 tis.Kč v rámci podpory adventního koncertu jehož výtěžek je určen pro domov pro osoby se zdravotním postižením ve Zběšičkách.
 • Domácímu hospici Athelas Písek ve výši 50 tis.Kč
 • Charitě Písek ve výši 50 tis.Kč


10.12.2023

Správní rada nadace vyhlašuje Otevřené grantové kolo na podporu paliativní péče, služeb pro sociálně slabší, péče o seniory a zdravotně postižené. Prostředky jsou určeny na mzdy pracovníků. Přihlášky s identifikací subjektu a částkou zasílejte na e-mail konabo@email.cz. Uzávěrka 20.12.2023.

Předepsaný formulář žádosti si můžete stáhnout na stránce Granty:


10.12.2023

Změna sídla nadace: Roháčova 145/14

130 00 Praha 3


5.12.2023

Děkujeme dárcům, kteří v roce 2023 přispěli do Dárcovského fondu MUDr. Ivana Macháčka pro děti:

 • Oční ordinace Visus, s.r.o., MUDr. Sylvie Blažková (10.000 Kč)
 • MUDr. Jan Kouďa (5.000 Kč)
 • Ing. Josef Novotný, Ing. Svatava Novotná (5.000 Kč)
 • INT (7.000 Kč)
 • P - DENT s.r.o., MUDr. Jiří Pudík (5.000 Kč)
 • Dětská lékařka, s.r.o., MUDr. Jana Matějková (10.000 Kč)
 • Jitka Škrnová (1.000 Kč)
 • Lékárna U Palmy, s.r.o. (10.000 Kč)
 • Zemědělské družstvo Bernartice (2.000 Kč)
 • Tamara Vojtěchová (5.000 Kč)
 • SANTEP s.r.o., MUDr. Pavel Pohořský (3.000 Kč)

 • IP - Pediatrie s.r.o., , MUDr. Ivana Pacaltová (8.000 Kč)
 • MUDr. Alena Novotná (10.000 Kč)
 • MUDr. Jitka Čišecká (15.000 Kč)
 • MUDr. Ivan Macháček (5.000 Kč)
 • Ordinace Kompas, s.r.o. (10.000 Kč)

10.11.2023

V grantovém kole "Dárcovského fondu MUDr. Ivana Macháčka pro děti" schálila správní rada následující nadační příspěvek:

- Příspěvek 30.000 Kč pro sluchově hendikepovaného syna pana Radima Čoudka na nákup sluchadla typu M–m–RIC RD 440.


11.4.2023

V rámci Fondu sportující mládeže podpořila nadace nefinanční materiální pomocí ve formě sportovního vybavení na podporu mládežnického sportu následující sportovní organizace:SK OTAVA Katovice - vybavení v částce 20.000 korun
Plavecký klub Písek z.s. - vybavení v částce 19.000 korun

SK Siko Čimelice - vybavení v částce 9.000 korun

17.3.2023

V rámci grantového kola MUDr. Ivana Macháčka pro děti jsme schválili následující nadační příspěvky pro:

- Martina Hrachová –na intenzivní měsíční neurorehabilitaci dcery v Armandi Theraphy Cloníc v částce 20.000 Kč
- Dagmar Blažková –na dlahový ortodontický systém pro dceru v částce 30.000 Kč
- Ilonu Urbanovou –jednorázová pomoc k překování tíživé situace rodiny ve prospěch jejích dětí v částce 10.000 Kč
- David Kovář – na ergoterapii dcery v neurorehabilitačním centru v částce 10.000 …

22.2.2023

Vyhlašujeme "Průběžné grantové kolo D.F Mudr. Ivana Macháčka pro děti" - podrobné info najdete ZDE:

22.12.2022

Před závěrem roku nadace ještě podpořila nefinanční materiální pomocí ve formě sportovního vybavení na podporu mládežnického sportu následující sportovní organizace:TJ Sokol Bernartice - vybavení v částce 30.000 korun
SK Siko Čimelice - vybavení v částce 20.000 korun
TJ Hradiště - vybavení v částce 25.000 korun
HC Milevsko 1934 - vybavení v částce 15.000 korun

30.11.2022

Správní rada nadace schválila v rámci grantového kola MUDr. Ivana Macháčka pro děti následující nadační příspěvky pro:

Simonu Šrámkovou – 25.000 Kč jako příspěvek ve prospěch syna Šimona na přídavný pohon na vozík

Horizont z.ú. - 20.000 kč na projekt "Podpora sociálních služeb Horizont"

V týdnu od 24.-28.10. 2022 je zavřena kancelář nadace.

20.10.2022

Správní rada nadace schválila na svém zasedání 19. října následující nadační příspěvky: Důstojná kvalita života seniorů 2022: Domácí hospic Athelas Písek. - "Rozvíjení dárcovství a osvěta veřejnosti skrze mediální podporu a PR" 30.000 Kč Protivínská sedmikráska - "Protivínská sedmikráska – terénní pečovatelská služba" 20.000 Kč Přímé granty:
SDH Skály - "Doplnění technického vybavení pro pořádání závodů v požárním sportu" 15.000 Kč

26.9.2022

Správní rada nadace schválila v rámci grantového kola MUDr. Ivana Macháčka pro děti následující nadační příspěvky pro:

Martinu Hauserovou – 20.000 Kč jako příspěvek ve prospěch syna Matěje na 14-ti denní neurorehabilitační pobyt v ATC Č. Budějovice"

Moniku Márovou - 7.000 kč jako příspěvek ve prospěch syna Daniela jako částečný příspěvek na pořízení Apple iPod Air 2020"

Ilonu Urbanovou – 15.000 Kč jako příspěvek ve prospěch jejích dětí - jednorázová pomoc k překování tíživé situace rodiny

31.5.2022

Vyhlašuje grantové kolo "Důstojná kvalita života seniorů". Podrobné informace naleznete ZDE.

Kancelář nadace je do 20.7. uzavřena.

27.6.2022

Výroční zprávu nadace za rok 2021 si můžete prohlédnout ZDE:

24.6.2022

Správní rada nadace schválila na svém zasedání 23. června nadační příspěvky v následujících grantových kolech: Komunitní grantové kolo 2022: Pod Čarou z.s. - Kulturní a provozní činnost Divadla Pod čarou 10.000 Kč SDH Skály - Pohárová soutěž " O pohár hasičů okresu Písek" 10.000 Kč Fokus Písek - Základní krizová intervence 10.000 Kč 1. Etalon z.s. - Nejen Prácheňské přebory 2022 10.000 Kč Miloslav Uhlík – nef. skupina Putim - 9. Putimské setkání harmonikářů 10.000 Kč Centrum kultury města Písek -mez. kurzy prof. O.Ševčíka pro mladé houslisty 10.000 Kč EKOCENTRUM – Elektrárna kr. města Písku - Svatováclavský pochod 10.000 Kč Loutkový spolek Nitka - Neobyčejný festival loutkových divadel 5.000 Kč Junior cycling projekt team - Letní dětské příměstské tábory 5.000 Kč Divadelní spolek Prácheňská scéna v Písku - Zvíkovské divadelní léto 10.000 Kč Grantové kolo na podporu domácí hospicové péče: Domácí hospic Athelas Písek - Rozvoj a kontinuita poskytování specializované paliativní péče na Písecku a Strakonicku 80.000 Kč Charita Písek - Pracovní oděvy pro domácí péči 20.000 Kč Společné grantové kolo nadace a Městyse Katovice: Sokol Katovice z.s. - Přeplavme svůj Gibraltarský průliv v Katovicích 5.000 Kč Rally Fans Katovice - Cyklistický den pro děti Katovice 9.000 Kč SDH Katovice - Dětská hasičská soutěž 11.000 Kč SDH Katovice - Loučení s prázdninami 6.000 Kč BEZ Katovice - Rukodělné kurzy pro ženy 5.500 Kč BEZ Katovice - Ochranné brýle pro děti - floorbal 3.500 Kč Společné grantové kolo nadace a města Vodňany: Jihočeská universita v Č.B., Fakulta rybářství - "Propagace 10. ročníku hudebního festivalu FROV FEST" 20.000 Kč Centrum sociální pomoci Vodňany - Václavská zábava 2 800 Kč SDH Pražák - Oživujeme stará řemesla 16.200 Kč Nefor. sdružení Miroslav Hrdlička - 13. Setkání heligonkářů a harmonikářů 5.000 Kč Fokus Písek z.ú. - Krizová intervence – umění provázet člověka v krizi 23.000 Kč MAS Vodňanská ryba - Veselé prázdniny pro všechny děti 20.000 Kč Obec baráčníků Vitoraz Vodňany - Pořízení masopustních kostýmů 13.000 Kč

31.5.2022

Vyhlašuje grantové kolo na podporu domácí hospicové péče. Podrobné informace naleznete ZDE.

2.5.2022

Správní rada nadace vyhlašuje Společné grantové kolo nadace a městyse Katovice pro rok 2022. Podrobné informace naleznete ZDE: .

2.5.2022

Správní rada nadace vyhlašuje Společné grantové kolo nadace a města Vodňany pro rok 2022. Podrobné informace naleznete ZDE: .

21.4.2022

Správní rada nadace vyhlašuje Komunitní grantové kolo 2022. Podrobné informace naleznete ZDE: .

20.4.2022

Správní rada nadace schválila následující nadační příspěvky:
- V projektu "Přímé granty" 10.000 Kč pro EKOLOGICKÉ CENTRUM-Elektrárna královského města Písku, o.p.s. na projekt "Čištění řeky Otavy 2022"
- v rámci grantového kola MUDr. Ivana Macháčka pro děti schválit následující nadační příspěvky:
- Martina Štveráková – 20.000 Kč jako příspěvek pro syna Matyáše na "tříkolku Leped pro hendikepované děti"
- Klub Krteček v Písku z.s., - 25.000 kč na projekt "podpora činnosti sociálně aktivizačních služeb pro zdrav. Postižené děti"
- Žaneta Navrátilová – 20.000 Kč jako příspěvek pro syna Tomislava na "pronájem kyslíkové komory"
V rámci nefinančních darů podpořila nadace následující organizace formou sportovního vybavení:
- Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek v hodnotě 4.800 Kč na plavecká výcvik dětí
- SK SIKO Čimelice v hodnotě 12.200 Kč na podporu mládežnického fotbalu
- Klub Krteček v Písku z.s., 3.000 Kč - sportovní vybavení na výjezdy

V letošním roce připravujeme následné grantové programy:

- Komunitní otevřené grantové kolo (Písecko a Protivínsko)

- Společné grantové kolo nadace a Města Vodňany

- Společné grantové kolo nadace a Městyse Katovice

- Grantové kolo Podpora hospicové péče

- Grantové kolo ÚF Důstojná kvalita života seniorů

- Přímé granty

28. 2. 2022 vyhlašujeme "Průběžné grantové kolo D.F Mudr. Ivana Macháčka pro děti" - podrobné info najdete ZDE:

Termíny ostatních grantových kol budou zveřejněny vždy s dostatečným časovým předstihem na webových stránkách a facebooku nadace.


Vytvořte si webové stránky zdarma!