Komunitní nadace Blanicko-Otavská

Zámecká 42, 398 11 Protivín, tel.: 382 272 978, fax: 382 272 979, e-mail: info@konabo.cz, web: www.konabo.cz


Komunitní nadace Blanicko-Otavská

Dárcovský fond

Mudr. Ivana Macháčka pro děti

 

 

Poslání fondu:

Posláním fondu je trvale podporovat nejrůznější veřejně prospěšné aktivity ve prospěch zdravotně postižených dětí a mládeže a organizací dětí a mládeže v Blanicko – Otavském regionu (Strakonicko, Písecko, Vodňansko), především z Protivínska a Písku. Podporovány jsou aktivity, které jsou v souladu s dárcovskou strategií dárce - MUDr. Ivana Macháčka.

 

Cíle fondu:

Cílem fondu je shromažďovat finanční prostředky dárce za účelem jejich následného využití k podpoře nejrůznějších obecně prospěšných projektů a k podpoře zdravotně postižených dětí a jejich rodin, v souladu s posláním fondu.

Svých cílů fond dosahuje prostřednictvím udělování grantů, které jsou v souladu s grantovou politikou fondu a jsou určeny pro projekty a osoby z regionu působnosti obhospodařovatele (okres Strakonice a Písek), především pak pro žadatele z Protivínska a Písku.

Granty jsou udělována zejména na tyto účely:

  • nákup ortopedických a jiných pomůcek vhodných k usnadnění životních podmínek handicapovaných
  • pro zajištění edukačních (vzdělávacích) programů  pro postižené
  • jako pomoc při zajištění studia nebo zaměstnání handicapovaných
  • pomoc při eventuálním osamostatnění handicapované osoby
  • pomoc rodinám které se náhle ocitnou v sociální tísní (ztráta rodičů atd.)

 

účet Dárcovského fondu:  7311001248/8040, v.s. DF 9001

 

Statut Dárcovského fondu  Mudr. Ivana Macháčka pro děti je v celém znění v sekci „ke stažení“ na www.konabo.cz

 

KOMUNITNÍ NADACE 

BLANICKO-OTAVSKÁ 

Sídlo:

Tyršova 53/2, Písek

Kancelář:

Tyršova 65, Písek

tel. 778 08 08 09

e-mail: kancelar@konabo.cz

web - www.konabo.cz

IČO: 65986920 

č.ú.: 7300001613/8040

 

 

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies