Komunitní nadace Blanicko-Otavská

Zámecká 42, 398 11 Protivín, tel.: 382 272 978, fax: 382 272 979, e-mail: info@konabo.cz, web: www.konabo.cz


Komunitní nadace Blanicko-Otavská

Výpis nadace z nadačního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Českých Budějovicích

oddíl N, vložka 79

 

Spisová značka: N 79 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

 

Název: Komunitní nadace Blanicko - Otavská

Sídlo: Tyršova 53/2, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek

Identifikační číslo: 659 86 920

Právní forma: Nadace

Účel nadace: Nadace je zřízena za účelem podpory komunitního života

v Blanicko - Otavském regionu (Protivínsko, Písecko, Strakonicko

a Vodňansko). Při naplňování svého poslání se řídí minimem

komunitních nadací:

Komunitní nadace Blanicko - Otavská:

a) Působí ve vymezeném území a její činnost je zaměřena na

komunitu. Komunitou je míněn okruh lidí, kteří se nějak podílejí na

životě v tomto území, jejichž život je anebo byl s tímto územím

spojen; komunita je otevřena těm, kdo se do tohoto života chtějí

zapojit.

b) Odhaluje problémy a možnosti (potenciál) komunity, aktivně

vtahuje do dění a zapojuje do různých procesů potenciální hráče,

aktéry.

c) Podílí se na utváření vizí a společných cílů komunity, vytváří

k tomu potřebné nástroje a přispívá k vytvoření podmínek

umožňujících řešení pociťovaných problémů.

d) je finančním zdrojem pro aktivity a aktéry života v komunitě

a získává a sdružuje za tímto účelem prostředky z různých zdrojů.

Získané prostředky používá přímo k podpoře komunity i k vytváření

nadačního jmění určeného pro řešení budoucích výzev a problémů

komunity.

e) Je reprezentována nestrannou a ve svém složení různorodou

správní radou a orgány nadace.

Správní rada:
předseda správní rady:

MIROSLAV PROCHÁZKA, dat. nar. 9. února 1963
Husova 639, 398 11 Protivín
Den vzniku funkce: 1. července 2011
Den vzniku členství: 1. července 2011

2. místopředseda:

MARTIN JOHANNA, dat. nar. 19. července 1974
Chelčického 592, 398 11 Protivín
Den vzniku funkce: 1. července 2015
Den vzniku členství: 26. června 2014

členka správní rady:

JITKA BUDÍNOVÁ, dat. nar. 30. srpna 1949
č.p. 55, 398 11 Skály
Den vzniku členství: 1. července 2011

1. místopředseda:

VÁCLAV JINDRA, dat. nar. 14. května 1959
Budějovická 452, 382 03 Křemže
Den vzniku funkce: 1. července 2015
Den vzniku členství: 16. ledna 2013

člen správní rady:

JAN KOLÁŘ, dat. nar. 1. ledna 1974
Družstevní 890, 398 11 Protivín
Den vzniku funkce: 26. června 2014
Den vzniku členství: 26. června 2014

Způsob jednání:
Za správní radu jedná předseda správní rady, kterýkoliv místopředseda správní rady nebo osoba zmocněná na základě plné moci správní radou. Při projednávání práv v hodnotě vyšší než 300.000,- Kč nebo závazku delším než 12 měsíců, je k platnému jednání třeba souhlasu dvou osob, přičemž jednou z těchto osob musí být předseda nebo místopředseda správní rady. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu nadace, připojí předseda či místopředseda a další osoba pověřená nadací, svůj vlastnoruční podpis.

Dozorčí rada:
předseda:

MILAN KODÁDEK, dat. nar. 7. února 1958
Tylova 145, Vodňany II, 389 01 Vodňany
Den vzniku funkce: 19. října 2015
Den vzniku členství: 25. června 2015

místopředsedkyně:

Mgr. BLANKA PUDÍKOVÁ, dat. nar. 23. ledna 1957
Masarykovo nám. 21, 398 11 Protivín
Den vzniku funkce: 19. října 2015
Den vzniku členství: 1. srpna 2011

člen:

MARTIN ZOCH, dat. nar. 25. září 1986
Masarykovo nám. 39, 398 11 Protivín
Den vzniku členství: 28. listopadu 2014

člen:

VLADIMÍR JABLONSKÝ, dat. nar. 7. března 1950
Glinkova 1659/14, Dejvice, 160 00 Praha 6
Den vzniku členství: 17. října 2015

Zakladatelské právní jednání "Zakladatelé Komunitní nadace Blanicko-Otavské v souladu s § 3049 odst. 2 Občanského zákoníku upravili Statut nadace (který plní zároveň funkci nadační listiny) a takto upravený Statut vkládají do sbírky listin veřejného (nadačního) rejstříku." Zakladatelé nadace, - v souladu s § 320 Občanského zákoníku, výslovně určují, že ustanovení čl. III Účel nadace a ustanovení čl. V. Nadační jmění a ostatní majetek nadace obsažené v tomto Statutu jsou nezměnitelná s výjimkou čl.5 bod 3 v případě navýšení nadačního jmění. - v souladu s § 317 Občanského zákoníku, výslovně vyhrazují rozhodování o změnách Statutu v celém rozsahu, s výjimkou čl. III a čl. V, správní radě a to tak, že správní rada před zapsáním změn do veřejného rejstříku požádá o souhlas se změnami dozorčí radu.

Nadační kapitál:
20 006 608,- Kč
 

 

 

KOMUNITNÍ NADACE 

BLANICKO-OTAVSKÁ 

Sídlo:

Tyršova 53/2, Písek

Kancelář:

Tyršova 65, Písek

tel. 778 08 08 09

e-mail: kancelar@konabo.cz

web - www.konabo.cz

IČO: 65986920 

č.ú.: 7300001613/8040

 

 

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies