Komunitní nadace Blanicko-Otavská

Zámecká 42, 398 11 Protivín, tel.: 382 272 978, fax: 382 272 979, e-mail: info@konabo.cz, web: www.konabo.cz


Komunitní nadace Blanicko-Otavská

11.4.2023

V rámci Fondu sportující mládeže podpořila nadace nefinanční materiální pomocí ve formě sportovního vybavení na podporu mládežnického sportu následující sportovní organizace:

SK OTAVA Katovice -        vybavení v částce 20.000 korun
Plavecký klub Písek z.s. - vybavení v částce 19.000 korun


17.3.2023

V rámci grantového kola MUDr. Ivana Macháčka pro děti jsme schválili následující nadační příspěvky pro:

- Martina Hrachová –na intenzivní měsíční neurorehabilitaci dcery v Armandi Theraphy Cloníc v částce 20.000 Kč
- Dagmar Blažková –na dlahový ortodontický systém pro dceru v částce 30.000 Kč
- Ilonu Urbanovou –jednorázová pomoc k překování tíživé situace rodiny ve prospěch jejích dětí v částce 10.000 Kč
- David Kovář – na ergoterapii dcery v neurorehabilitačním centru v částce 10.000 …


22.2.2023

Vyhlašujeme „Průběžné grantové kolo D.F Mudr. Ivana Macháčka pro děti“ - podrobné info najdete ZDE:


 


22.12.2022

Před závěrem roku nadace ještě podpořila nefinanční materiální pomocí ve formě sportovního vybavení na podporu mládežnického sportu následující sportovní organizace:

TJ Sokol Bernartice - vybavení v částce 30.000 korun
SK Siko Čimelice - vybavení v částce 20.000 korun
TJ Hradiště - vybavení v částce 25.000 korun
HC Milevsko 1934 - vybavení v částce 15.000 korun


30.11.2022

Správní rada nadace schválila v rámci grantového kola MUDr. Ivana Macháčka pro děti následující nadační příspěvky pro:

Simonu Šrámkovou  – 25.000 Kč jako příspěvek ve prospěch syna Šimona na přídavný pohon na vozík

Horizont z.ú.  - 20.000 kč na projekt "Podpora sociálních služeb Horizont"


V týdnu od 24.-28.10. 2022 je zavřena kancelář nadace.


20.10.2022

Správní rada nadace schválila na svém zasedání 19. října následující nadační příspěvky:
Důstojná kvalita života seniorů 2022:
Domácí hospic Athelas Písek. -  "Rozvíjení dárcovství a osvěta veřejnosti skrze mediální podporu a PR"  30.000 Kč
Protivínská sedmikráska - "Protivínská sedmikráska – terénní pečovatelská služba“                               20.000 Kč
Přímé granty:
SDH Skály - "Doplnění technického vybavení pro pořádání závodů v požárním sportu“                               15.000 Kč

26.9.2022

Správní rada nadace schválila v rámci grantového kola MUDr. Ivana Macháčka pro děti následující nadační příspěvky pro:

Martinu Hauserovou  – 20.000 Kč jako příspěvek ve prospěch syna Matěje na 14-ti denní neurorehabilitační pobyt v ATC Č. Budějovice“

Moniku Márovou  - 7.000 kč jako příspěvek ve prospěch syna Daniela jako částečný příspěvek na pořízení Apple iPod Air 2020“ 

Ilonu Urbanovou – 15.000 Kč jako příspěvek ve prospěch jejích dětí - jednorázová pomoc k překování tíživé situace rodiny 


31.5.2022

 Vyhlašuje grantové kolo „Důstojná kvalita života seniorů“. Podrobné informace naleznete ZDE.


Kancelář nadace je do 20.7. uzavřena.


27.6.2022

Výroční zprávu nadace za rok 2021 si můžete prohlédnout  ZDE:


24.6.2022

Správní rada nadace schválila na svém zasedání 23. června nadační příspěvky v následujících grantových kolech:
Komunitní grantové kolo 2022:
Pod Čarou z.s. - Kulturní a provozní činnost Divadla Pod čarou                       10.000 Kč
SDH Skály - Pohárová soutěž „ O pohár hasičů okresu Písek“                         10.000 Kč
Fokus Písek - Základní krizová intervence                                                         10.000 Kč
1. Etalon z.s. - Nejen Prácheňské přebory 2022                                                10.000 Kč
Miloslav Uhlík – nef. skupina Putim - 9. Putimské setkání harmonikářů            10.000 Kč
Centrum kultury města Písek -mez. kurzy prof. O.Ševčíka pro mladé houslisty 10.000 Kč
EKOCENTRUM – Elektrárna kr. města Písku - Svatováclavský pochod            10.000 Kč
Loutkový spolek Nitka - Neobyčejný festival loutkových divadel                           5.000 Kč
Junior cycling projekt team - Letní dětské příměstské tábory                               5.000 Kč
Divadelní spolek Prácheňská scéna v Písku - Zvíkovské divadelní léto             10.000 Kč
 
Grantové kolo na podporu domácí hospicové péče:
Domácí hospic Athelas Písek - Rozvoj a kontinuita poskytování specializované paliativní péče na Písecku a Strakonicku 80.000 Kč
Charita Písek - Pracovní oděvy pro domácí péči                                                  20.000 Kč
 
Společné grantové kolo nadace a Městyse Katovice:
Sokol Katovice z.s. - Přeplavme svůj Gibraltarský průliv v Katovicích                  5.000 Kč
Rally Fans Katovice - Cyklistický den pro děti Katovice                                        9.000 Kč
SDH Katovice - Dětská hasičská soutěž                                                              11.000 Kč
SDH Katovice - Loučení s prázdninami                                                                  6.000 Kč
BEZ Katovice - Rukodělné kurzy pro ženy                                                             5.500 Kč
BEZ Katovice - Ochranné brýle pro děti - floorbal                                                  3.500 Kč
 
Společné grantové kolo nadace a města Vodňany:
Jihočeská universita v Č.B., Fakulta rybářství - „Propagace 10. ročníku hudebního festivalu FROV FEST“           20.000 Kč
Centrum sociální pomoci Vodňany - Václavská zábava                                         2 800 Kč
SDH Pražák - Oživujeme stará řemesla                                                               16.200 Kč
Nefor. sdružení Miroslav Hrdlička - 13. Setkání heligonkářů a harmonikářů          5.000 Kč
Fokus Písek z.ú. - Krizová intervence – umění provázet člověka v krizi               23.000 Kč
MAS Vodňanská ryba - Veselé prázdniny pro všechny děti                                  20.000 Kč
Obec baráčníků Vitoraz Vodňany - Pořízení masopustních kostýmů                   13.000 Kč

31.5.2022

Vyhlašuje grantové kolo na podporu domácí hospicové péče. Podrobné informace naleznete ZDE.


2.5.2022

Správní rada nadace vyhlašuje Společné grantové kolo nadace a městyse Katovice pro rok 2022. Podrobné informace naleznete ZDE: .


2.5.2022

Správní rada nadace vyhlašuje Společné grantové kolo nadace a města Vodňany pro rok 2022. Podrobné informace naleznete ZDE: .


21.4.2022

Správní rada nadace vyhlašuje Komunitní grantové kolo 2022. Podrobné informace naleznete ZDE: .


20.4.2022

Správní rada nadace schválila následující nadační příspěvky:
- V projektu „Přímé granty10.000 Kč pro EKOLOGICKÉ CENTRUM-Elektrárna královského města Písku, o.p.s. na projekt „Čištění řeky Otavy 2022
- v rámci grantového kola MUDr. Ivana Macháčka pro děti schválit následující nadační příspěvky:
- Martina Štveráková – 20.000 Kč jako příspěvek pro syna Matyáše na „tříkolku Leped pro hendikepované děti“
- Klub Krteček v Písku z.s., - 25.000 kč na projekt „podpora činnosti sociálně aktivizačních služeb pro zdrav. Postižené děti“
- Žaneta Navrátilová – 20.000 Kč jako příspěvek pro syna Tomislava na „pronájem kyslíkové komory“
V rámci nefinančních darů podpořila nadace následující organizace formou sportovního vybavení:
- Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek v hodnotě 4.800 Kč na plavecká výcvik dětí
- SK SIKO Čimelice v hodnotě 12.200 Kč na podporu mládežnického fotbalu
- Klub Krteček v Písku z.s., 3.000 Kč - sportovní vybavení na výjezdy


V letošním roce připravujeme následné grantové programy:

- Komunitní otevřené grantové kolo (Písecko a Protivínsko)

- Společné grantové kolo nadace a Města Vodňany

- Společné grantové kolo nadace a Městyse Katovice

- Grantové kolo Podpora hospicové péče

- Grantové kolo ÚF Důstojná kvalita života seniorů

- Přímé granty

28. 2. 2022 vyhlašujeme „Průběžné grantové kolo D.F Mudr. Ivana Macháčka pro děti“ - podrobné info najdete ZDE:

Termíny ostatních grantových kol budou zveřejněny vždy s dostatečným časovým předstihem na webových stránkách a facebooku nadace.  

 


 

 

15.12.2021

Správní rada nadace schválila letošní poslední nadační příspěvky. V rámci projektu „Přímé granty“ podpořila částkou 20.000 korun SDH Katovice na pořízení nafukovacího člunu, který bude využíván jak dobrovolnými hasiči, tak Sokolem Katovice.

V grantovém kole „Dárcovského fondu MUDr. Ivana Macháčka pro děti“  schálila správní rada následující nadační příspěvky pro:

- Lucii Kokrmentovou  na pořízení vysílací cívky do kochleárních implantátů ve prospěch syna  Frydrycha  v částce 10.400 Kč

- Horizont z.ú. – „Léčebně rehabilitační procedury pro klienty Horizont“ v částce 20.000 Kč

 


20.10.2021

Správní rada nadace schválila v rámci grantového kola "Důstojná kvalita života seniorů" následující nadační příspěvky:

- Domácí hospic Athelas - 28.000 Kč na projekt  "Cesta terminálně nemocných na výlet. Kam? Do virtuální reality "

- Oblastní farní charita Písek -  30.000 Kč na projekt "Pomůcky pro domácí péči"


16.9.2021

Vyhlašuje grantové kolo „Důstojná kvalita života seniorů“. Podrobné informace naleznete ZDE.


23.7.2021

Od 26.7. do 9.8. máme v kanceláři nadace dovolenou.  


25.6.2021

Výroční zprávu nadace za rok 2020 si můžete otevřít ZDE:


24.6.2021

Správní rada nadace schválila následující nadační příspěvky:
Grantové kolo NA PODPORU PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE:
-Domácí hospic Athelas, projekt „Rozpoj a kontinuita specializované paliativní péče na Písecku,Strakonicku …“ - 80.000 Kč
-Domácí hospic Athelas, projekt „Další krok k financování hospicové péče“ - 20.000 Kč

Společné grantové kolo nadace a města Vodňany:
-Centrum sociální pomoci Vodňany - „Jako za starých časů“ – 6.000 Kč
-Centrum sociální pomoci Vodňany - „Cesta časem“ – 4.600 Kč
-Jihočeská universita v Č.B., Fakulta rybářství - „Propagace 9. ročníku hudebního festivalu FROV FEST“ – 20.000 Kč
- Miroslav Hrdlička, neformální sdružení - 12. Setkání heligonkářů a harmonikářů 2021 – 5.000 Kč
-Fokus Písek z.ú. - Vzdělanější tým – profesionálnější pomoc směrem k mladším klientům – 10.000 Kč
- ZŠ a Gymnázium Vodňany – „Hry bez hranic“ – 17.500 Kč
- Městská knihovna Vodňany – „Vybudování knihobudky“ – 25.000 Kč
- Pupalka z.s. - Webové stránky a redakční systém spolku Pupalka – 9.900 Kč

Společné grantové kolo nadace a Městyse Katovice:
-TJ Sokol Katovice – „Přeplav si svůj kanál La Manche v Katovicích – 5.000 Kč
-Rally fans Katovice – „Cyklo den“ – 8.000 Kč
-SDH Katovice – „Dětská hasičská soutěž“ – 12.000 Kč
-SDH Katovice – „Dětský den“ – 10.000 Kč
-BEZ Katovice – „Rukodělné kurzy pro ženy“ – 5.000 Kč

Grantové kolo Dárcovského fondu MUDr. Ivana Macháčka pro děti 2021:
-David Kovář -„Rehabilitace a rehab. pomůcky ve prospěch dcery Magdaleny“ - 15.000 Kč


4.6.2021

Správní rada nadace schválila v rámci Komunitního grantového kola pro rok 2021 následující nadační příspěvky:

- Pod Čarou z.s, 20.000 Kč na projekt „Kulturní a provozní činnost Divadla Pod čarou“
- SDH Skály, 10.000 Kč na projekt Pohárová soutěž „O pohár hasičů okresu Písek“
- Fokus Písek z.ú., 19.000 Kč na projekt „Model CARe - komplexní přístup v psychosociální rehabilitaci“
- Junior Cycling projekt team z.s., 10.000 Kč na projekt „Branně – sportovní příměstské tábory“  

Správní rada nepodpořila žádost Post Bellum z.ú. . projekt "Zážitkové workshopy pro žíky ZŠ a středních škol.

V rámci přímých grantů jsme podpořili Středisko křesťanské pomoci – Pastelka, částkou 30.000 na projekt „Robotická sekačka“

Z grantového kola MUDr. Ivana Macháčka pro děti jsme podpořili Martinu Hauserovou částkou 25.000 korun na neurorehabilitační pobyt syna Matěje


25.5.2021

Vyhlašuje grantové kolo na podporu domácí hospicové péče. Podrobné informace naleznete ZDE.


18.5.2021

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Společné grantové kolo nadace a městyse Katovice 2021. Podrobné informace naleznete ZDE.


27.4.2021

Vyhlašujeme Společné grantové kolo nadace a města Vodňany pro rok 2021 s uzávěrkou 28.května.
Podrobné informace naleznete 
ZDE


20.4.2021

Vyhlašujeme Komunutní grantové kolo 2021. Jedná se o grantový program, ve kterém musí být projekty přínosné pro subjekty (občany, neziskové organizace, obce atd.) z okresu Písek.. Více informací ZDE.


26.2.2021

Vyhlašujeme Průběžné grantové kolo Dárcovského fondu MUDr. Ivana Macháčka pro děti 2021. Jedná se o grantový program k podpoře zdravotně postižených dětí a jejich rodin v regionu okresů Písek a Strakonice. Více informací ZDE.


24.2.2021

I přes komplikovanou dobu a řadu omezení připravujeme pro letošní rok vyhlášení následujících grantových kol a programů. Plánované termíny se mohou ještě měnit podle aktuálních okolností.

- Průběžné grantové kolo D.F Mudr. Ivana Macháčka pro děti (únor-prosinec)
- Komunitní otevřené grantové kolo (Písecko a Protivínsko) - vyhlášení duben
- Společné grantové kolo nadace a Města Vodňany - vyhlášení květen
- Společné grantové kolo nadace a Městyse Katovice – (duben - červen)
- Grantové kolo Podpora hospicové péče - červen
-ÚF Důstojná kvalita života seniorů – září
- Přímé granty


 

7.12.2020

Správní rada nadace podpořila v rámci projektu "Přímé granty" Domácí hospic Athelas nadačním příspěvkem v částce 10.000 korun na zakoupení přenosného ultrazvuku pro své pacienty.


3.11.2020

Správní rada nadace schválila dva nadační příspěvky v rámci Komunitního grantového kola MUDr. Ivana Macháčka pro děti:
- Elišce Hanzlíkové částku 13.000 korun ve prospěch jejího zdravotně znevýhodněného syna na pořízení kaniální nemodelační orthézy.
- Horizont z.ú. 20.000 Kč na projekt "Léčebně rehabilitační procedury a doprava pro soc. slabé klienty"


23.9.2020

Na začátku roku jsme v plánu letošních aktivit avizovali, že v září vyhlásíme Grantové kolo Důstojná kvalita života seniorů. Bohužel, opatření a situace kolem nemoci Covid-19 zasáhla i nás a proto v letošním roce z ekonomických důvodů toto grantové kolo vyhlásit nemůžeme. Snad již v příštím roce bude situace příznivější.


29.7.2020

Do 7. srpna 2020 není otevřena kancelář nadace.


29.7.2020

Správní rada nadace schválila následující nadační příspěvky v rámci společného grantového kola nadace a Městyse Katovice:

SDH Katovice na projekt „Dětská hasičská soutěž“ v částce 9.000 Kč

Rally Fans Katovice na projekt „Dětský cyklo den“ v částce 8.000 Kč

SDH Katovice na projekt „Přátelské posezení na Bajkalu“ v částce 8.000 Kč

TJ Sokol Katovice na projekt „100. let výročí založení Sokola v obci Katovice“ v částce 5.000 Kč

SDH Katovice na projekt „Loučení s létem – dětský den“ v částce 10.000 Kč


24.6.2020

Správní rada nadace schválila nadační příspěvky v následujících grantových kolech:
 
Komunitní grantové kolo 2020
 
Pod Čarou z.s.,            projekt „Letní akustická teresa“                                                   18.000 Kč
SDH Skály                    Pohárová soutěž „ O pohár hasičů okresu Písek“                    10.000 Kč
1. ETALON z.s.             „Mistr Jan Hus následovníkům 2020“                                           4.000 Kč
SDH Putim                   „8. Putimské setkání harmonikářů“                                              10.000 Kč
Junior Cycling projekt team z.s.  -  „Neseď doma“                                                         10.000 Kč
Oblastní charita Písek    „Podpora domácí zdravotní péče“                                           20.000 Kč
Centrum kultury Písek   „33. ročník houslových kurzů prof. O. Ševčíka“                      11.000 Kč
ILHC Písek                      „Zajištění sportovního vybavení a obnovy činnosti“                 16.000 Kč
 
Přímé granty     
                    
SKP - Pastelka            „Revitalizace hřiště a výpočetní techniky“                                   30.000 Kč
 
Grantové kolo „Podpora domácí hospicové péče“            
           
Domácí hospic Athelas Písek- Rozpoj specializované paliativní péče                      100.000 Kč
Domácí hospic Athelas - Zlepšení materiálního vybavení zdr. personálu                   20.000 Kč
Domácí hospic sv. Markéty, Strakonice -        Jen vdechnout kousek života              40.000 Kč
Oblastní charita Písek   - Podpora domácí hospicové péče                                          20.000 Kč
 
Společné grantové kolo nadace a města Vodňany 2020
 
Centrum sociální pomoci Vodňany       - „Stavíme si svůj společný svět“                      15.000 Kč
Centrum sociální pomoci Vodňany       - „Adventní posezení pro seniory.“                      2.000 Kč
Jihočeská universita v Č.B. -  „Dlouhodobá propagace festivalu FROV FEST“           17.000 Kč
Fakulta rybářství a ochrany vod
Nefor. sdružení harmonikáři - 11. Setkání heligonkářů a harmonikářů 2020                5.000 Kč
Miroslav Hrdlička                   
MěKS Vodňany –    „Zábavné pexeso loutkového divadla PIMPRLATA“                         17.000 Kč
ZŠ a Gymnázium Vodňany –  „Bezva den“                                                                           15.000 Kč
SH ČMS - SDH Pražák –   „Tvoření s 3D tiskárnou“                                                            15.000 Kč
Obec baráčníků Vitoraz Vodňany –  „Doplnění krojových součástí“                              14.000 Kč

22.6.2020

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Společné grantové kolo nadace a městyse Katovice 2020. Podrobné informace naleznete ZDE.


20.5.2020

Správní rada vyhlašuje grantové kolo Na podporu provozování domácí hospicové péče.

Podrobné informace naleznete ZDE:


30.4.2020

Chceme být všem našim žadatelům v době současné epidemie a restriktivních opatření státu nápomocni. Současná situace se zcela jistě musí posunovat k normálu, proto budeme rádi, když budete plánovat a v našich grantových kolech žádat o příspěvky na běžné akce, služby či svoji činnost. Pokud se vyskytnou v rámci vašich projektů problémy ve formě případných omezení či jiných potíží s realizací, jsme připraveni projednat možné změny v projektu a smysluplné vyřešení této situace formou posunu termínů či změny plánovaných aktivit.

Naše grantová kola jsou otevřená a je samozřejmě možné žádat i o nadační příspěvek na řešení situace, kdy vás zasáhla koronavirová opatření a řešíte jejich následky.


30.4.2020

Vyhlašujeme Společné grantové kolo nadace a města Vodňany 2020 s uzávěrkou 29.května. 
Podrobné informace naleznete ZDE


17.4.2020

Vyhlašujeme Komunutní grantové kolo pro rok 2020. I když zatím restriktivní vládní opatření stále platí, předpokládáme, že budou postupně uvolňovány a běžný život se bude vracet k normálu.   

O nadační příspěvek je možné žádat na projekty, které mají přínos pro subjekty (občany, neziskové organizace, obce atd.) z regionu Písecka a Protivínska. Uzávěrka grantového kola je 25. května 2020 a na žádané projekty je termín realizace jeden rok. Více informací a formuláře ke grantovému kolu naleznete ZDE.


31.3.2020

Správní rada nadace schválila dva nadační příspěvky v rámci  Komunitního grantového kola MUDr. Ivana Macháčka pro děti.

-  Martině Hauserové  částku 25.000 korun ve prospěch jejího syna na neurorehabilitační pobyt.

-  Lence Říhové 20.000 Kč ve prospěch její dcery na léčebně rehabilitační pobyt.


17.3.2020

I přes současnou situaci je potřeba pracovat na stálých programech a podpoře potřebných.
Vyhlašuje Komunitní grantové kolo MUDr. Ivana Macháčka pro děti , podrobnosti najdete ZDE.
 
V letošním roce vyhlásíme dále následující grantová kola.
- Komunitní otevřené grantové kolo (Písecko a Protivínsko) - vyhlášení duben 2020
- Společné grantové kolo nadace a Města Vodňany - vyhlášení květen 2020
- Společný grant nadace a Městyse Katovice – vyhlášení květen 2020
- Grantové kolo Podpora hospicové péče - vyhlášení květen 2020
- Grantové kolo ÚF Důstojná kvalita života seniorů – vyhlášení září 2020

 

- Průběžně je možné po osobní konzultaci využít program přímé granty  

19.2.2020         

V letošním roce vyhlásíme následující grantová kola:

- Komunitní otevřené grantové kolo (Písecko a Protivínsko)
- Průběžné grantové kolo D.F Mudr. Ivana Macháčka pro děti
- Společné grantové kolo nadace a Města Vodňany
- Společný grant Katovice
- Přímé granty
- Grant - Účelový fond Sokolovna (Protivín)
- Grantové kolo ÚF Důstojná kvalita života seniorů
- nově bude v letošním roce vypsáno Grantové kolo Podpora hospicové péče

Termíny grantových kol se dozvíte v březnu na webových stránkách a facebooku nadace.
 


19.12.2019

Správní rada nadace v rámci přímých grantů schválila nadační příspěvek pro Rotary club Písek na projekt „Vánoce 2019 pro děti z Domova pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky a klintky Domova sv. Alžběty pro matku a dítě“  v částce 20.000 Kč.


10.12.2019

Jako každý rok v prosinci, tak i letos se uskutečnilo setkání s dárci dárcovského fondu MUDr. Ivana Macháčka pro děti při naší nadaci.
Došlo i na bilancování. Dárcovský fond MUDr. Ivana Macháčka již 12. let pomáhá na Písecku a Strakonicku znevýhodněným dětem. Letos rozdělil částku 117.000 korun a za celou dobu působení 1.153.660 korun.
Všem našim dárcům patří velký dík ...


31.10.2019

Správní rada nadace schválila schválila na svém zasedání 31.října následující nadační příspěvky v rámci II. Komunitního grantového kola:

Horizont z.ú. . - projekt Léčebně rehabilitační procedury pro soc. slabé klienty - 20.000 Kč
Nadační fond Gymnázia Vodňany, projekt Charitativní ples 4. VG - 5.000 Kč
SDH Pražák, Vodňany projekt „Oživujeme stará řemesla“ - 15.000 Kč
Veselá dudácká muzika z.s., projekt I. etapa pořízení krojů - 11.000 Kč
Ekocentrum, Elektrárna Král. Města Písku, projekt Švejkova 50, doprovodný program - 5.000 Kč
Pod čarou z.s. projekt 20 let divadla pod čarou - 20.000 Kč
Fotoklub Protivín projekt stolní kalendáře fotoklub 2020 - 10.000 Kč
1. ETALON z.s , projekt Prácheňské přebory 2020 - 5.000 Kč
ZŠ Protivín, projekt Pohybem ke zdraví našich dětí 2. tříd - 13.000 Kč
Městské kulturní středisko Protivín, projekt Mikulášská s Honzou popletou - 7.000 Kč
Centrum Sociální pomoci Vodňany.- projekt Náš domov je tady - 10.000 Kč
Rally Fans Katovice, projekt 7. Autumn Night Katovice 2019 - 5.000 Kč

V rámci Komunitního grantového kola MUDr. Ivana Macháčka byl schválen nadační příspěvek pro Václava Bálka Příspěvek na sluchadla pro syna - 20.000 Kč


3.10.2019

Správní rada nadace schválila dva nadační příspěvky v rámci Průběžného grantové kola Dárcovského fondu MUDr. Ivana Macháčka pro děti 2019.
- Jitce Vávrové částku 25.000 Kč ve prospěch jejího syna Dana jako příspěvek na pořízení speciálního kola pro hendikepované.
- Hedvice Vavruškové částku 25.000 Kč ve prospěch jejího syna Radka jako příspěvek v tíživé finanční situaci rodiny z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.


2.9.2019

Vyhlašujeme II. Komunutní grantové kolo 2019.  
O nadační příspěvek je možné žádat na projekty, které mají přínos pro subjekty (občany, neziskové organizace, obce atd.) z celého regionu působnosti nadace. Uzávěrka grantového kola je 30. září 2019. Více informací a formuláře ke grantovému kolu naleznete ZDE.


20.6.2019

Správní rada schválila na doporučení hodnotící komise a rady města ve Vodňanech v rámci společného grantového kola nadace a města Vodňany následující nadační příspěvky:
1. Centrum sociální pomoci Vodňany - projekt „Žít na plné pecky“     15.000 Kč
2. Regina – Pěvecký sbor – projekt „Minimum hudební teorie V.“            5.000 Kč
3. Jih. universita v Č.B. -Propagace hudebního festivalu FROV FEST 15.000 Kč
4. Nefor. sdružení Vodňanští heligonkáři -10. Setkání heligonkářů a harmonikářů 5.000 Kč
5. FOKUS – Písek, z.ú. - Podpora skupiny Slyšení hlasů                           5.000 Kč
6. ZŠ a Gymnázium Vodňany – Bezvaden                                                8.000 Kč
7. MŠ Vodňany - Den pro školku 2019                                                   22.000 Kč
8. SH ČMS - SDH Pražák - Sportovní a kulturní odpoledne …               15.000 Kč
9. Institut Váši Příhody - Hudba nás také baví ….                                    5.000 Kč
10. Harmonia z.s. - Koncert „Swingbandu Jana Matouška“                     5.000 Kč


19.6.2019

Správní rada nadace na svém zasedání 18.6.2019 schválila následující nadační příspěvky:

V rámci společného grantového kola nadace a městyse Katovice:
1. SDH Katovice – projekt „Dětská hasičská soutěž“ ve výši 10.000 Kč
2. BEZ Katovice – projekt „KURZ VÝTVARNÝCH TEXTILNÍCH TECHNIK“ ve výši 7.000 Kč
3. Farní charita – projekt „Volnočasové aktivity pro širokou rodinu“ ve výši 3.000 Kč
4. Rally Fans Katovice – projekt „XI. Dětský cyklo den Katovice 2019“ ve výši 10.000 Kč

V rámci projektu Přímé granty:
- Středisku křesťanské pomoci-Pastelka na projekt „Osvětová činnost v oblasti paliativní péče“ vy výši 30.000 Kř

V rámci komunitního grantového kola MUDr. Ivana Macháčka pro děti:
- Žanetě Navrátilové – na poslechový systém PHOVAK pro syna v částce 30.000 Kč
- Lence Říhové - pro dceru Natálku na rehabilitační pobyt v Lázních 17.000 Kč


Z účelového fondu Důstojná kvalita života seniorů:
- Domácí hospic Athelas, projekt „Rozvoj specializované domácí paliativní hospicové péče na Písecku“ v částce 100.000 Kč
- Oblastní charita Písek, projekt „Podpora pečovatelské služby“ částku 20.000 Kč

V rámci komunitního grantového kola:
1. Buddies z.s. - projekt Zajištění zázemí seniorů při akcích…. 5.000 Kč
2. Institut pro památky a kulturu, projekt Koncert PROPAMÁTKY 15.000 Kč
3. Fotoklub Protivín, projekt „Výstava fotografií a pohlednice Protivínska“ 16.000 Kč
4.Pod Čarou z.s., projekt Stříbrný vítr – 2. ročník festivalu ochotnického divadla 18.000 Kč
5. SDH Putim - 7. Putimské setkání harmonikářů 10.000 Kč
6. SDH Skály - Pohárová soutěž „ O pohár hasičů okresu Písek“ 10.000 Kč
7. Fokus Písek - Supervize - cesta ke spokojenějšímu klientovi 10.000 Kč
8. Centrum Kultury města Písek, 32. ročník mez. houslových kurzů 11.000 Kč
9. Junior Cycling projekt team z.s. - Prácheňské přebory žáků škol 4.000 Kč
10. 1. ETALON z.s., Mistr Jan Hus následovníkům 2019 3.000 Kč


 6.5.2019

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Společné grantové kolo nadace a městyse Katovice 2019. Podrobné informace naleznete ZDE.


30.4.2019

Vyhlašujeme Společné grantové kolo nadace a města Vodňany 2019 s uzávěrkou 30.května.
Pro případné zájemce se v pondělí 13. května od 16-ti hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ve Vodňanech uskuteční konzultace k projektům i možnostem čerpání grantu.
Podrobné informace naleznete
ZDE


23.4.2019

Vyhlášujeme Komunutní grantové kolo 2019.  
O nadační příspěvek je možné žádat na projekty, které mají přínos pro subjekty (občany, neziskové organizace, obce atd.) z regionu Písecka a Protivínska. Uzávěrka grantového kola je 24. května 2019. Více informací a formuláře ke grantovému kolu naleznete ZDE.


21.3.2019

Správní rada nadace schválila vyhlášení grantových kol pro letošní rok.
Příští týden bude vyhlášeno Průběžné grantové kolo D.F Mudr. Ivana Macháčka pro děti, v měsících dubnu a květnu budou následovat Komunitní otevřené grantové kolo (Písecko a Protivínsko), Společné grantové kolo nadace a Města Vodňany a Společný grant Katovice.
Pokud si budete chtít požádat o nadační příspěvek v projektech Přímé granty, Důstojná kvalita života seniorů či projektu pro žáky ze sociálně slabých rodin navštěvující Základní školu v Protivíně, naleznete více informací na webu nadace, případně kontaktujte nejdříve kancelář nadace.
Granty pro druhou polovinu roku zveřejníme v červnu.


 


17.12.2018

Tak jako každý rok před závěrem roku se i letos uskutečnilo setkání dárců fondu MUDr. Ivana Macháčka pro děti při naší nadaci.
Došlo i na bilancování. Dárcovský fond MUDr. Ivana Macháčka již 11. let pomáhá na Písecku a Strakonicku znevýhodněným dětem. Letos rozdělil částku 128.500 korun a za celou dobu působení již rozdělil částku 1.036.660 korun v 69. grantových příspěvcích.
Všem našim dárcům děkujeme. 


13.12.2018

Úterní benefiční adventní koncert píseckého rodáka Romana Dragouna PROPAMÁTKY se vydařil.
Děkujeme všem, kdo na koncert přišli a koupí vstupenky podpořili Institut pro památky a kulturu. Celkový výtěžek ze vstupného podpořený naší nadací činí 19.000 korun.

    


12.12.2018

Správní rada nadace schválila pro letošní rok poslední nadační příspěvky.
V rámci Průběžné grantového kola Dárcovského fondu MUDr. Ivana Macháčka pro děti 2018 příspěvek pro :
- Moniku Márovou– příspěvek na péči o syna Daniela, na léčebný program REHA KLIM AKTIV JUNIOR v částce 30.000 korun
- Michala Fiedlera– příspěvek na rehabilitační pomůcky a léčebný pobyt v lázních pro dceru Aničku v částce 10.000 korun
V rámci Přímých grantů nadační příspěvek pro projekt Rotary clubu Písek na projekt „Vánoce 2018 pro děti z Domova pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky“ v částce 20.000 Kč.


30.11.2018

Srdečně Vás zveme na benefiční adventní koncert píseckého rodáka Romana Dragouna PROPAMÁTKY, jehož je nadace partnerem. Koncert se uskuteční 11. prosince od 19 hodin v koncertní síni Trojice v Písku.

Vstupenky můžete zakoupit ZDE

 


7.11.2018

Strávní rada nadace schválila v komunitním grantovém kole II. následující nadační příspěvky:

Domácí hospic Athelas – projekt poskytování domácí specializované paliativní péče na Písecku - 30.000 Kč

Oblastní charita Písek – Bez bariér jsme Vám blíž - 30.000 Kč

Prevent 99, z.ú., Strakonice – Doučování dětí ze sociálně slabých rodin - 10.000 Kč

Oblastní charita Písek – Zachovejme domov nemocným a umírajícím – 10.000 Kč

Rally Fans Katovice – Charitativní událost Autumn Night Katovice 2018 - 5.000 Kč

Theia – krizové centrum o.p.s. – Odborná pomoc Písek 2019 - 5.000 Kč

Fokus Písek z.ú., Zvýšení efektivnosti a zlepšení komunikace - 5.000 Kč
 


25.9.2018

Správní rada nadace schválila na svém zasedání 25.září tyto přímé granty:
- Institutu pro památky a kulturu o.p.s. na projekt „Benefiční koncert PROPAMÁTKY “ nadační příspěvek ve výši 15.000 Kč.
- Pod čarou z.s.na projekt „O 14 dní dříve“ nadační příspěvek ve výši 10.000 Kč.

V rámci grantového kola fondu MUDr. Ivana Macháčka schválila nadační příspěvek pro Dominiku Pletkovou na jednorázovou pomoc pomoc k překování tíživé situace rodiny
při ztrátě jednoho z rodičů ve prospěch dcery Liliam v častce 34.000 korun.
Tento příspěvek je výsledkem benefičního koncertu, který se uskutečnil 15. září v Dovadle pod Čarou, jehož výtěžek činil 14.000 korun a dalších 20.000 Kč přidala nadace.
Jen připomenutí na závěr, do 12. října je možné podávat žádosti v Komunitním grantovém kole 2018 II.


14.9.2018

Správní rada nadace vyhlašuje Komunitní grantové kolo pro rok 2018 II., které je určeno hlavně pro sociální, charitativní a podobné projekty. Grant není určen k podpoře sportovních a kulturních aktivit. Více informací ZDE


19.6.2018

Ve Společném grantovém kole nadace a města Vodňany 2018 byly podpořeny následující projekty:

1. Centrum sociální pomoci Vodňany - projekt „Stvoření světa“ částkou                     8.800 Kč
2. Regina – Pěvecký sbor - Minimum hudební teorie III.                                              10 000 Kč
3. Jihočeská universita v Č.B. Fakulta rybářství - Propagace festivalu FROV FEST 20 000 Kč
4. Nefor. sdružení Miroslav Hrdlička - Setkání heligonkářů a harmonikářů 2018          5.000 Kč
5. ZŠ a Gymnázium Vodňany - BezvaDen                                                                    22 000 Kč
6. Domov Žlutý Petrklíč, z.s. - Tvorba prezentačních materiálů                                   16 000 Kč
7. SDH Lomecka Újezd a Hvožďany - Ahoj léto …                                                        4.000 Kč
8. FOKUS – Písek, z.ú. - Vzdělání pro PEER konzultanty poskytující sociální služby lidem s duševním
onemocněním na Vodňansku                                                                          14.200 Kč


11.6.2018

Výroční zprávu nadace za rok 2017 si můžete prohlédnout ZDE.


7.6.2018

Správní rada nadace na svém zasedání 7.6. 2018 schválila následující nadační příspěvky:

V rámci společného grantového kola nadace a Městyse Katovice:
1. SDH Katovice – projekt „Hasičský den – soutěž“ ve výši 4.000 Kč
2. BEZ Katovice – projekt „Vítání prázdnin“ ve výši 7.500 Kč
3. Farní charita – projekt „Jílkův Pohár“ ve výši 2.000 Kč
4. BEZ Katovice – projekt „Foto kurz“ ve výši 8.500 Kč
5. Rally Fans Katovice – projekt „Dětský cyklo den“ ve výši 8.000 Kč

Komunutní grantové kolo 2018
Centrum Kultury města Písek – projekt 31. Ročník mezinárodních kurzů Profesora Otakara Ševčíka pro mladé houslisty … 16.000 Kč
Buddies z.s.,.- Brožura památníky na písecku + stojany na mikrofon 6.000 Kč
Domácí hospic Athelas - Mzda – zdravotní sestra 18.000 Kč
Fotoklub Protivín -Kalendář a pohlednice Protivínska 2019 12.000 Kč
Pod Čarou z.s. - Neckyjáda 2018 10.000 Kč
SDH Putim - 6. Putimské setkání harmonikářů 8.000 Kč
SDH Skály - Pohárová soutěž 10.000 Kč
Fokus Písek - Vzdělaný - profesionálnější 16.000 Kč
Junior Cycling projekt team z.s. - MTB kritérium okolo hradeb 2018 3.000 Kč
Junior Cycling projekt team - Prácheňské přebory žáků základních škol 8.000 Kč
1. ETALON z.s. - Mistr Jan Hus následovníkům 3.000 Kč
Správní rada nepodpořila žádost TJ Slavoj Protivín - Turistický pochod „Cesta k Protivínu“

V rámci projektu Přímé granty:

Středisko křesťanské pomoci Pastelka – projekt Rok rodiny 30.000 Kč
Horizont z.s. - Příspěvek klientům na léčebný pobyt 20.000 Kč

ÚF Důstojná kvalita života seniorů:
Domácí hospic Athelas - Pohonné hmoty a mzda – zdravotní sestra 20.000 Kč

DF MUDr. Ivana Macháčka pro děti:
Martina Čoudková - Příspěvek na sluchadla pro syna Filipa 35.000 Kč
Michal Fiedler - Příspěvek pro dceru Aničku na léčebný pobyt v lázních 2.500 Kč


17.5.2018

Hodnotící komise po společném prezentačním setkání spolků a představení projektů v rámci Společného grantového kola nadace a Městyse Katovice, které se uskutečnilo na úřadu městyse Katovice ve středu 16. května v 19.00 hodin doporučila ke schválení tyto:
 
1. SDH Katovice – projekt „Hasičský den – soutěž“ ve výši 4.000 Kč
2. BEZ Katovice – projekt „Vítání prázdnin“ ve výši 7.500 Kč
3. Farní charita – projekt „Jílkův Pohár“ ve výši 2.000 Kč
4. BEZ Katovice – projekt „Foto kurz“ ve výši 8.500 Kč
5. Rally Fans Katovice – projekt „Dětský cyklo den“ ve výši 8.000 Kč

30.4.2018

Vyhlašujeme nové granty:  

1. Společné grantové kolo nadace a města Vodňany 2018 Podrobnosti najdete ZDE.

2. Společné grantové kolo nadace a městyse Katovice 2018. Podrobnosti najdete ZDE.


24.4.2018

Již jen do 30. dubna můžete posílat žádosti do Komunutního grantového kola. V květnu vyhlásíme jak Společné Grantové kolo nadace a města Vodňany, tak také Grantové kolo nadace a městyse Katovice.


3.4.2018

Správní rada nadace vyhlašuje Komunitní grantové kolo pro rok 2018, které je určené pro neziskové organizace z regionu Písecka a Protivínska. Více informací ZDE.
V květnu oznámíme termín vyhlášení společných grantových kol ve Vodňanech a Katovicích.


16.3.2018

Správná rada nadace schválila nadační příspěvek z Dárcovského fondu MUDr. Ivana Macháčka pro děti 2018 Lence Říhové – příspěvek pro dceru Natálku v částce 17.000 Kč na rehabilitační pobyt v Lázních Klimkovice.
V rámci grantového projektu KONABO pro žáky ze sociálně slabých rodin navštěvující ZŠ v Protivíně byl schválen nadační příspěvek Základní škole v Protivíně pro pro žákyni 5.A v částce 950 Kč na Ekologický pobyt ZŠ ve Stožci.


16.2.2018

Ve čtvrtek 15. února se sešla na prvním letošním jednání správní rada nadace.
Projednala grantové programy nadace pro rok 2018 a vyhlásila Průběžné grantové kolo DF MUDr. Ivana Macháčka pro děti.

I v letošním roce budou vyhlášena již tradiční grantová kola jako Komunitní otevřené grantové kolo, Společné grantové kolo nadace a města Vodňany i městyse Katovice, Grantový projekt pro žáky ze sociálně slabých rodin navštěvující Základní školu v Protivíně a Přímé granty. Termíny vyhlášení grantových kol se dozvíte na našem facebooku i na webových stránkách nadace.
V rámci Přímých grantů schválila správní nadační příspěvek pro Institut pro památky a kulturu, o.p.s. na projekt "Benefiční koncert PROPAMÁTKY" v částce 10.000 Kč.


18.1.2018

V době od 18.-22. ledna není z důvodu dovolené otevřena kancelář nadace.


14.12.2017

Správní rada nadace schválila poslední nadační příspěvky v letošním roce. Konkrétně dva příspěvky v Komunitním grantovém kolo MUDr. Ivana Macháčka pro děti 2017 pro:

Danu Krýdovou na léčebný pobyt v lázních pro zdr. Postiženou dceru Kateřinu v částce 5.000 Kč.
Michala Fiedlera na léčebný pobyt v lázních pro zdr. Postiženou dceru Aničku v částce 5.000 Kč.

V rámci přímých grantů schválila správní rada nadační příspěvek pro Rotary club Písek na projekt „Vánoce 2017 pro děti z Domova pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky a klintky Domova sv. Alžběty pro matku a dítě Veselíčko“ v částce 20.000 Kč.


13.12.2017

Ve středu 13. prosince večer se uskutečnilo setkání zástupců nadace, našich dárců a dalších hostů. Letošní setkání bylo dvojnásobně „kulaté“. Nadace v letošním roce slaví 20. let od svého založení a Dárcovský fond MUDr. Ivana Macháčka pro děti 10. let své činnosti.
Došlo tedy i na bilancování. Nadace za dobu své činnosti podpořila v našem regionu celkovou částkou 7.178.887 Kč 539 projektů. Dárcovský fond MUDr. Ivana Macháčka za 10. let rozdělil částku rozdělil částku 908.160 korun v 63. grantových příspěvcích pro znevýhodněné děti na Písecku a Strakonicku.
Na závěr večera se ještě zástupci nadace zúčastnili úspěšného benefičního koncertu PROPAMÁTKY, který nadace také finančně podpořila.

     

 


17.11.2017

Správní rada nadace schválila nadační příspěvky v Komunitním grantovém kolo MUDr. Ivana Macháčka pro děti 2017:

Pro Vendulu Novákovou – příspěvek pro dceru Nellu na zdravotní pomůcky v částce 10.000 Kč

Pro Horizont z.ú. – příspěvek na léčebně rehabilitační služby pro zdravotně postižené klienty v částce 10.000 Kč.


22.9.2017

Benefiční koncert pro Lucinku Sukovou z Písku, která po autonehodě přišla o ruku, se v Divadle Pod čarou vydařil. Od návštěvníků se podařilo vybrat částku 13.160 korun, nadace z Dárcovského fondu MUDr. Macháčka přidala 25.000 korun. Celkem tedy momentální pomoc pro Lucinku činí 38.160 korun . Dík si zaslouží všichni, kteří se zapojili ... Pár fotografií z z koncertu a předávání symbolického šeku ...

      


22.9.2017

Správní rada nadace schválila nadační příspěvky v následujících grantových kolech.

Komunitní grantové kolo MUDr. Ivana Macháčka pro děti 2017:

1. Romanu Sukovou – příspěvek pro dceru Lucinku v částce 38.160 Kč

2. Michala Fiedlera– příspěvek pro dceru Aničku v částce 25.000 Kč.

V rámcu přímých grantů správní rada nadace schválila nadační příspěvěk pro Fokus Písek na projekt „Směr k lepšímu poskytování zdravotních služeb lidem s duševním onemocněním na Vodňansku v částce 7.000 Kč. 


Věděli jste, že nás můžete zdarma podpořit při nakupování přes internet? Více zjistíte po kliknutí na tento baner:


1.-14. července není otevřena kancelář nadace z důvodu dovolené. 


15.6.2017

Správní rada nadace ve středu 14. června projednala žádosti o nadační příspěvky, doporučení hodnotících komisí a schválila nadační příspěvky v následujících grantových kolech.

Komunitní grantové kolo:

1. Buddies z.s. projekt „Nákup mikrofonů pro ozvučení akcí“ ve výši 6.000 Kč

2. Domácí hospic Athelas projekt „Mzda – zdravotní sestra“ ve výši 16.000 Kč

3. Junák, středisko Blanice projekt „Setkání středisek a Drakiáda“ ve výši 4.000 Kč

4. Pod Čarou z.s. projekt „Neckyáda 2017“ ve výši 6.000 Kč

5. SDH Putim projekt „Oslava 120 výročí založení spolku“ ve výši 12.000 Kč

6. SDH Skály projekt „Pohárová soutěž“ ve výši 10.000 Kč

7. Fokus Písek projekt „Profesionální tým – lepší sociální služby“ ve výši 4.000 Kč

8. Polárka o.s. projekt „Draci ve Skalách“ ve výši 2.000 Kč

Přímé granty:

Centrum kultury města Písku projekt „30. Ročník mez. kurzů prof.Otakara Ševčíka pro mladé houslisty“ ve výši 22.000 Kč.

Středisko křesťanské pomoci-Pastelka projekt „Na plný plyn“ ve výši 50.000 Kč.

Společné grantového kola nadace a města Vodňany:

1. Centrum sociální pomoci Vodňany, projekt „Život jako pohádka“ - 6.000 Kč.

2. Junák – český skaut, středisko Vodňany, projekt „Vzdělávání pro skauty“ 10.000 Kč.

3. Regina – Pěvecký sbor, projekt „Minimum hudební teorie II“ 3.000 Kč.

4. Vodňany žijou z.s. , projekt „Nový design a rozšíření funkčnosti web. stránek“ 3.000 Kč.

5. Jihočeská universita v Č.B. Fakulta rybářství, projekt – „Jubilejní 5. ročník hud. Festivalu FROV FEST“ 19.000 Kč.

6. Nefor. sdružení Vodňanští heligonkáři, projekt „Setkání harmonikářů 2017“ 3.000 Kč.

7. Elementaria (neformální sdružení fyzických osob), projekt – „Strašák“ 15.000 Kč.

8. MAS Vodňanská ryba, projekt „Představení činnosti MAS široké veřejnosti“ 6.000 Kč.

9. Pnutí z.s, projekt – „Koncertní obePNUtí 3.000 Kč.

10. FOKUS – Písek, z.ú., projekt „Profesionální management organizace“ 7.000 Kč.

11. ZŠ a Gymnázium Vodňany projekt „Příspěvek na Sbor Gymnázia Vodňany“ 10.000 Kč.

12. Základní umělecká škola, projekt „Hit Paráda“ 15.000 Kč.

Společné grantového kola nadace a Městyse Katovice:

1. SDH Katovice - projekt „Netradiční hasičský sedmiboj“ ve výši 6.000 Kč

2. SDH Katovice – projekt „Hasičský den – soutěž“ ve výši 5.000 Kč

3. BEZ Katovice – projekt „Vítání prázdnin“ ve výši 5.000 Kč

4. Farní charita – projekt „Jílkův Pohár“ ve výši 2.000 Kč

5. BEZ Katovice – projekt „Animátorská dílna pro děti“ ve výši 6.000 Kč

6. Rally Fans Katovice – projekt „VIII dětský cyklo den“ ve výši 7.000 Kč

7. Neformální skupina Ing. Karel Vondřich, Benda, Ing. Nejedlý – projekt „Tenisový turnaj“ ve výši 1.000 Kč 

8. Neformální skupina Langmajer František, Kernelová, Zíma – projekt „Katovický otesánek“ částkou 3.000 Kč


7.6.2017

Hodnotící komise po prezentačním setkání 7. června v rámci Společného grantového kola nadace a Městyse Katovice doporučila ke schválení projekty, které správní rada nadace bude schvalovat na svém jednání 14. června. Přehled doporučených příspěvků nejdete ZDE.


31.5.2017

Ve středu 31. května se ve Vodňanech sešla hodnotící komise a doporučila ke schválení projekty v rámci Společného grantového kola nadace a města Vodňany, které správní rada nadace bude schvalovat na svém jednání 14. června. Přehled doporučených příspěvků nejdete ZDE.


24.5.2017

Správní rada nadace vyhlašuje společné grantové kolo nadace a Městyse Katovice pro rok 2017. Více informací najdete ZDE.


24.5.2017

Ve Společném grantovém kole nadace a Města Vodňany bylo celkem podáno 14. žádostí v částce 201.480 Kč. Hodnotící komise se sejde 31. května a vybrané projekty podpoříme celkovou částkou 100.000 korun.


3.5.2017

Do 9. května je zavřena kancelář nadace. Poté se na Vás opět těšíme.


20.4.2017

Správní rada nadace vyhlašuje "Společné Grantové kolo nadace a města Vodňany 2017". Je možné žádat o podporu projektů, které mají přínos pro subjekty a občany působící na území města Vodňany. Více informací ZDE.


3.4.2017

Správní rada nadace vyhlašuje Komunitní grantové kolo roku 2017 určené pro neziskové organizace z regionu Písecka a Protivínska. Více informací ZDE.


28.3.2017

Na měsíc duben připravujeme následující grantové výzvy:

3. Dubna budeme informovat o podrobnostech ke Komunitnímu otevřenému grantovému kolu (Písecko a Protivínsko).

Dále 20. dubna vyhlásíme Společné grantové kolo nadace a města Vodňany, následně také informace o Společném grantu nadace a Městyse Katovice.


27.2.2017

Všechny podrobnosti k vyhlášenému průběžnému grantovému kolu DF MUDr. Ivana Macháčka pro děti najdete na našem webu ZDE.

Nově správní rada schválila program Přímé granty, ke kterým jsou podrobné informace ZDE a založila Účelový fond – Důstojná kvalita života seniorů, ke kterému se vše dozvíte ZDE


25.2.2017

Správní rada nadace schválila grantový program pro rok 2017.

V letošním roce budou vyhlášeny tyto grantová kola:
Průběžné grantové kolo D.F Mudr. Ivana Macháčka pro děti
Komunitní otevřené grantové kolo (Písecko a Protivínsko)
Společné grantové kolo nadace a Města Vodňany
Společné grantové kolo nadace a Městyse Katovice
Přímé granty
Projekt - Účelový fond Sokolovna (Protivín)
Grantový projekt pro žáky ze sociálně slabých rodin navštěvující Základní
školu v Protivíně.

Termíny a další podrobnosti budeme zveřejňovat průběžně.


23.2.2017

Správní rada nadace projednala grantové programy nadace pro rok 2017 a vyhlásila Průběžné grantové kolo DF MUDr. Ivana Macháčka pro děti.
V rámci tohoto grantového kola schválila nadační příspěvek ve výši 10.000 Kč pro Žanetu Navrátilovou na EEG Biofeedback terapii pro zdravotně postiženého syna.

I v letošním roce budou vyhlášena již tradiční grantová kola jako Komunitní otevřené grantové kolo, Společné grantové kolo nadace a města Vodňany i městyse Katovice, nově také přímé granty a další. O těchto novinkách budeme informovat v měsíci březnu.


19.12.2016

Zástupci nadace se naposledy v letošním roce se sešli a na neformálním setkání zbilancovali končící rok a prodiskutovali plány na rok 2016. Cílem správní rady je rozšiřovat činnost nadace a postupně se snažit pomáhat v co nejširším spektru aktivit, kde je jí v našem regionu zapotřebí. Konkrétní informace budeme zveřejňovat v průběhu roku.

V letošním roce nadace rozdělila granty v následujících oblastech:

Komunitní grantové kolo: 74.000 Kč
Komunitního grantového kola MUDr. Ivana Macháčka: 107.000 Kč
Společné grantové nadace a města Vodňany 100.000 Kč
Společný grantu nadace a městyse Katovice 49.200 Kč
Z dárcovského fondu Sokolovna 9.922 Kč
Přímé granty 91.000 Kč

V letošním roce nadace podpořila žadatele částkou 431.122 korun, od svého vzniku již celkem vyplatila v nadačních příspěvcích 6.793.127 Kč. 


15.12.2016

Správní rada nadace schválila nadační příspěvky v rámci grantového kolo MUDr. Ivana Macháčka pro děti pro:
- Michala Hanuse na příspěvek pro nákup zdravotních pomůcek dcery Terezky v částce 5.000 korun.
- Danu Krýdovou., příspěvek na léčebný pobyt s terapií TheraSuit pro zdravotně postiženou dceru Kačenku v částce 15.000 korun.

Dále schválila nadační příspěvek pro Rotary Club Písek na projekt „Vánoce 2016 pro děti z Domova pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky a Domovy sv. Alžběty pro matku a dítě“ v částce 20.000 korun.


25.11.2016

Správní rada nadace schválila nadační příspěvky v rámci grantového kolo MUDr. Ivana Macháčka pro děti pro:
- Moniku Márovou - příspěvek léčby zdravotně postiženého syna Daniela Volfa na lázeňský pobyt v Klímkovicích v částce 20.000 korun.
- Horizont z.ú., na pořízení keramické pece do sociálně terapeutické dílny Horizont pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením v částce 10.000 korun

Dále schválila nadační příspěvek pro Františka Lindušku na zdravotnické a sociální pomůcky po amputaci dolní končetiny v částce 5.000 korun


2.11.2016

Nadace připravila grantový projekt podporující žáky ze sociálně slabých rodin navštěvující Základní školu v Protivíně. Více informací najdete ZDE. 


21.10.2016

Správní rada schválila ve II. kole Společného grantu nadace a Města Vodňany následující nadační příspěvky:
- Centrum sociální pomoci Vodňany, projekt – „Hudební festival 3. věku“ 4.000 ,- Kč
- Základní škola a Gymnázium Vodňany, projekt –„ „Ples Základní školy a Gymnázia Vodňany“ 11.000 ,- Kč.
- FK Vodňany, projekt –„Dětské a sportovní hry pro každého“ 15.000 ,- Kč.


 6.10.2016

Již desátým rokem pomáhá hendikepovaným dětem a rodinám v mimořádně tíživé situaci při Komunitní nadaci Blanicko-otavské Dárcovský fond MUDr. Ivana Macháčka.
Poslání fondu je podporovat zdravotně postižené děti a mládež, jako i organizace dětí a mládeže v Blanicko – Otavském regionu (Písecko, Strakonicko, Vodňansko).
Od roku 2007 fond rozdělil částku 755.000 korun v 52. grantových příspěvcích. I v letošním roce je možné do poloviny prosince žádat o podporu zejména na nákup ortopedických a jiných pomůcek vhodných k usnadnění životních podmínek handicapovaných, pro zajištění edukačních programů pro postižené, případně také o pomoc rodinám, které se náhle ocitnou v sociální tísní (ztráta rodičů atd.) a další. Více informací o grantové řízení najdete ZDE


27.9.2016 

Hodnotící komise II. kola Společného grantu Komunitní nadace Blanicko – Otavské a města Vodňany doporučila ke schválení následující nadační příspěvky:

- Centrum sociální pomoci Vodňany, projekt – „Hudební festival 3. věku“ 4.000 ,- Kč
- Základní škola a Gymnázium Vodňany, projekt –„ „Ples Gymnázia Vodňany“ 11.000 ,- Kč.
- FK Vodňany, projekt –„Dětské a sportovní hry pro každého“ 15.000 ,- Kč.

Hodnotící komise nedoporučila ke schválení žádost o.s. FOKUS Písek.


11.8.2016 

Správní rada nadace vyhlašuje "II. kolo společné grantové projektu nadace a města Vodňany 2016". Je možné žádat o podporu na akce, které mají přínos pro subjekty a občany působící na území města Vodňany. Více informací ZDE.


V měsící červnu stěhujeme kancelář na novou adresu v Tyršově ulici v Písku. Pokud nás chcete navštívit, kontaktujte nás nejdříve na tel. čísle 778080809 a domluvte si schůzku. Děkujeme. Poštu nám zasílejte do konce roku ještě na adresu Tyršova 53/2, Písek.

OD 1.7. do 14.7. JE Z DŮVODU DOVOLENÉ KANCELÁŘ ZAVŘENA.


 17.6.2016 

Správní rada nadace schválila 16. června následující nadační příspěvky:

V rámci Společného grantu Komunitní nadace Blanicko – Otavské a města Vodňany projekty vcelkové částce 70.000 Kč, přehled podpořených organizací najdete ZDE. Správní rada schválila vyhlášení druhého kola grantu, do kterého se budou moci opět přihlásit i nepodpoření žadatelé. Podmínky budou vyhlášeny v srpnu.

V rámci Společného grantu Komunitní nadace Blanicko – Otavské a městyse Katovice bylo podpořeno celkem 8. projektů v celkové částce 49.200 Kč, jejich přehled najdete ZDE:

V rámci grantového kola MUDr. Ivana Macháčka pro děti 15.000 Kč dle pro Simonu Šrámkovou na doplatek invalidního vozíku pro zdravotně postiženého syna Šimona.

V rámci grantového kola MUDr. Ivana Macháčka pro děti 15.000 Kč dle pro Gabrielu Grillovou na speciální tříkolku Loped – kompenzační pomůcku pro zdravotně postiženého syna.

Z dárcovského fondu Sokolovna pro Spolek for Protivín ve výši 9.922 Kč na obnovu pamětní desky.

Nadační příspěvek ve výši 50.000 Kč pro Středisko křesťanské pomoci-Pastelka na projekt „Spolu na cestě“.

Nadační příspěvek pro Marii Krejčí ve výši 11.000 Kč na projekt „29. ročník mezinárodních kurzů prof. Otakara Ševčíka pro mladé houslisty“.

Nadační příspěvek v rámci komunitního grantového kola ve výši 5.000 Kč pro Základní školu Protivín na projekt „Ekologický pobyt v SEV Stožec“.
 


7.6.2016 

Hodnotící komise doporučila ke schválení nadační příspěvky ve společném grantovém kole nadace a města Vodňany ZDE a ve společném grantovém kole nadace a městyse Katovice ZDE .


23.5.2016 

Správní rada nadace schválila v rámci Komunitního grantového kola následující nadační příspěvky:
Junior cycling projekt team – na projekt MTB kritérium, Okolo hradeb částku 5.000 Kč
Pod čarou - na projekt Rockem proti rakovině částku 7.000 Kč
Buddies - na projekt dotisk brožury „Osvobození Písku 1945“ částku 5.000 Kč
SDH Putim - na projekt „Putimské setkání harmonikářů“ částku 5.000 Kč
SDH Skály - na projekt Pohárová soutěž „O pohár hasičů okresu Písek“ částku 9.000 Kč
Domácí hospic Athelas – na projekt Zdravotní sestra hospice částku 18.000 Kč
FOKUS Písek na projekt Cesta ke kvalitnějšímu poskytování služeb lidem částku 5.000 Kč
o.s. Polárka - na projekt Draci ve Skalách částku 10.000 Kč
Fotoklub Protivín z.s. - na projekt „Kalendář 2017 a klub mládeže“ částku 10.000 Kč

V rámci komunitního grantového kola MUDr. Ivana Macháčka pro děti 2016 schválila správní rada nadační příspěvek pro Tomáše Franců – příspěvek pro zdravotně postiženého syna v částce 27.000 Kč.


16.5.2016 

Správní rada nadace vyhlašuje "Společné Grantové kolo nadace a městyse Katovice 2016". V rámci společného grantu budou podpořeny akce, aktivity a projekty v rámci Pootavského léta v Katovicích.. Více informací ZDE.

22.4.2016

V pondělí 2. května od 16-ti hodin se v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vodňanech uskuteční konzultační seminář o možnostech čerpání grantu či technických podrobností jak k žádostem, tak k případnému vyúčtování ke Společnému grantovému kolu nadace a města Vodňany.


12.4.2016

Správní rada nadace vyhlašuje "Společné Grantové kolo nadace a města Vodňany 2016". Je možné žádat o podporu projektů, které mají přínos pro subjekty a občany působící na území města Vodňany. Více informací ZDE.


1.4.2016

Správní rada nadace vyhlašuje Komunitní grantové kolo roku 2016 určené pro neziskové organizace z regionu Písecka a Protivínska. Více informací ZDE.


Výtěžek šestého charitativního plesu pro sokolovnu, který ve Skalách pořádal Spolek for Protivín, byl 15.000 korun. Po přidání této částky do Účelového fondu Sokolovna spravovaného nadací je nyní celkem vybráno 128.975,22 korun.
Cílem fondu a Spolku for Protivín je shromažďovat finanční prostředky na rekonstrukci Sokolovny v Protivíně a její následný provoz.


Správní rada nadace vyhlašuje Průběžné komunitní grantové kolo Dárcovského fondu Mudr. Ivana Macháčka pro děti pro rok 2016. Podporovány jsou nejrůznější veřejně prospěšné aktivity ve prospěch zdravotně postižených dětí a mládeže včetně organizací dětí a mládeže v Blanicko - Otavském regionu. Více informací zjistíte v sekci granty.


Správní rada nadace schválila grantový program pro rok 2016.

V letošním roce budou vyhlášeny tyto grantová kola:
Průběžné grantové kolo D.F Mudr. Ivana Macháčka pro děti
Komunitní otevřené grantové kolo (Písecko a Protivínsko)
Společné grantové kolo nadace a Města Vodňany
Společné grantové kolo nadace a Města Strakonice
Grant - Účelový fond Sokolovna (Protivín)
Společný grant Katovice

Z dalších programů bude nadace podporovat vznik fondu „pro Putim“.
Termíny a další podrobnosti budeme zveřejňovat průběžně.


Ve čtvrtek 18. prosince se v Písku uskutečnilo výroční setkání dárců Dárcovského fondu MUDr. Ivana Macháčka pro děti při Komunitní nadaci. Jedná se o poděkování těm, díky nimž je možné podporovat zdravotně postižené dětí a jejich rodiny v Blanicko-Otavském regionu. MUDr. Ivan Macháček všem poděkoval, předal malé dárečky a certifikáty dárce nadace. Samozřejmě je následně informoval o využití jejich darů. V letošním roce zatím fond nadace vyplatil v nadačních příspěvcích 140.000 korun a za dobu své činnosti již více než 600.000 korun. Nadace jako celek již za dobu svého působení v našem regionu pomohla částkou 6.500.000 korun. Několik fotografií z akce neleznete ZDE .


Správní rada nadace schválila schválila nadační příspěvek pro Rotary Club Písek v částce 20.000 Kč na projekt „Vánoce 2015 pro děti ze soc. ústavů“.
V rámci společného grantového kola nadace a města Strakonice po nepřijetí nadačního příspěvku pro SDH Starý Dražejov (5.500 korun) schválila správní rada navýšení nadačního příspěvku o částku 1.500 Kč pro Sunshine Cabaret, z.s., projekt – „Park OPEN!“ a podpořila částkou 4.000 Kč projekt – „Várnice pro všechny“ neformálního sdružení občanů Občané Modlešovic.


Správní rada nadace schválila schválila 1.12.2015 nadační příspěvek pro :
Domácí hospic Athelas v částce 20.000 Kč na projekt „Zdravotní sestra hospice“
Buddies o.s.–projekt „Pohlednice k odhalení pamětní desky osvobození Chlaponice“ – částka 1.500 Kč

v rámci grantového kola MUDr. Ivana Macháčka pro děti schválila správní rada tyto nadační příspěvky:
pro Tomáše Franců – „příspěvek na péči“ pro zdr. postiženého syna Tomáše “,částka 15.000 Kč
pro Michala Fiedlera - „příspěvek na léčebný pobyt v sanatoriu v Klimkovicích pro zdr. postiženou dceru Aničku “,částka 20.000 Kč

v rámci grantového projektu hledáme nové lídry správní rada schválila po hodnocení celorepublikové komise nadační příspěvky pro :
Sunshine Kabaret, o.s.– 4000,- Kč za umístění na druhém místě v soutěži zpracování případových studií podpořených projektů v rámci programu "Hledáme nové Lídry"
Martina Pelicha - 1000,- Kč
za umístění na pátém místě v soutěži zpracování případových studií podpořených projektů v rámci programu "Hledáme nové Lídry"

V rámci společného grantového kola nadace a města Strakonice schválila správní rada po doporučení hodnotící komise následující nadační příspěvky:
Šmidingerova knihovna Strakonice, projekt –„ Třetí strakonický Veget Fest “ – 3.000 Kč
TJ Dražejov, projekt – „Sportujeme na upraveném a bezpečném hřišti. – 5.000 Kč
SDH Starý Dražejov, projekt – „Výmalba vnitřních prostor has. zbrojnice“ 5.500 Kč
Osadní výbor Starý Dražejov , projekt – „Dražejov žije“ – 6.000 Kč
Městský ústav sociálních služeb, projekt – „XV. sportovní hry seniorů“ – 6.500 Kč
MUSS, Strakonice, Denní stacionář - projekt – „MÁJOVÉ SETKÁNÍ“ – 6.000 Kč
FOKUS Písek o.s., projekt – „Týdny pro duševní zdraví 2016“ – 9.000 Kč
Junák – středisko ŠVANDA DUDÁK - projekt – „Skauti pro veřejnost 2016“ – 5.000 Kč
Mana Strakonice, projekt – „Poznej svého souseda aneb K sobě blíž, spolu dá“ - 4.000 Kč
Občané Modlešovic., projekt – „Sejdeme se pod koši“ – 6.000 Kč
Občanské sdružení Přátelé mateřského centra Beruška – „Spolu po celý rok“ – 9.500 Kč
Sunshine Cabaret, z.s., projekt – „Park OPEN!“ – 10.000 Kč
S.K. Basketbal Strakonice., projekt – „Minibasketbalová liga ZŠ 2016“ – 9.000 Kč
ZO ČSOP Strakonice, projekt – „Obnova Strakonických větrolamů“ – 6.500 Kč
Top 40 SNS, projekt – „TOP 40 SNS – putovní výstava fotografií “ – 5.000 Kč
Neformální sdružení občanů „Jsme Strakonice,
projekt “piáno na ulici“ – 4.000 Kč


Správní rada nadace na svém zasedání 17. října pří výlovu Podkostelního rybníka v Putimi schválila následující nadační příspěvky:

V rámci komunitního grantového kola SDH Putim 2.000 Kč na akci 3. Putimské setkání harmonikářů při výlovu podkostelního rybníka. 

V rámci grantového kola MUDr. Ivana Macháčka pro děti:

-         Monice Márové 20.000 Kč na pořízení kočárku kozlík pro zdravotně postiženého syna Daniela

-         Haně Kasové 30.000 Kč na pronájem invalidního vozíku a osobní asistentku pro zdravotně postiženého   syna Šimona

-         REMI o.s. 5.000 Kč na pořízení pomůcek ke zlepšení jemné pohybové motoriky

 Správní rada také schválila nového člena dozorčí rady, JUDr. Vladimíra Jablonského.   

Fotografie z výlovu i zasedání správní rady jsou ZDE:

 


Správní rada nadace vyhlašuje společné Grantové kolo nadace a města Strakonice „STRAKONICE – MOJE MĚSTO“.

Konzultační seminář pro zájemce se uskuteční  na Městském úřadě Strakonice ve středu 14. října v 15.00 hodin, v zasedací místnosti Na Stráži, 4. podlaží (budova KB).

Uzávěrkou grantu je v úterý 9. listopadu 2015.

Více podrobností najdete ZDE. 


        Seminář se uskuteční v Divadle pod Čarou v Tyršově ulici v Písku.


 

 V úterý 11. srpna od 16-ti hodin se uskuteční v Písku na ostrově Elektrárny královského města Písku konzultační seminář k rozvoji malých a začínajících neziskovek a jejich „Lídrů“. Konzultantem bude Josef Štogr. Aktivity proběhnou v rámci projektu "Podpora lídrů v komunitách" (Networking Informal Community Leaders in the Czech Republic). Nositelem projektu je A.K.N. - občanské sdružení (Asociace komunitních nadací v ČR) a finanční zajištění projektu je realizováno Velvyslanectvím Spojených států Amerických v Praze.


Správní rada na svém zasedání v rámci  vyhlášeného společného grantového kola nadace a města Vodňany 2015 schválila na doporučení hodnotící komise následující nadační příspěvky:

Jihočeská univerzita, Fakulty rybářství a ochrany vod, projekt  Propagace hudebního festivalu FROV FEST “ ve výši 14.600 Kč

Pěvecký sbor Regina Vodňany, projekt „ Šaty dělaj člověka.“ ve výši 20 000 Kč.

Sdružená obec baráčníků Vitoraz,,  projekt  „Zajištění slavnostního sezení k 80-tému výročí založení Obce baráčníků ve Vodňanech ve výši 15.000 Kč.

Centrum sociální pomoci Vodňany , projekt  „Jsme stále ve hře“ ve výši 22.900 Kč.

Institut Váši Příhody,  projekt  „Podpora provozu webových stránek“ ve výši 3 000 Kč.

Fotbalový klub Vodňany, projekt „Kvalitní zázemí pro sportovce všech generací“ ve výši  20 000 Kč.

TJ Sokol Vodňany,  projekt – „Ženy sobě“.ve výši 4.500 Kč.

Na doporučení hodnotící komise správní rada nepodpořila následující projekty:

Fokus Písek,  projekt „Recovery – cesta k zotavení“.

Pnutí, o.s.,   projekt  „Trůby na cestách“. 


Správní rada zvolila pro další čtyřleté funkční období statutární orgány nadace v následujícím složení.

Správní rada:
Ing. Miroslav Procházka     předseda
Václav Jindra                     1. místopředseda
Mgr. Martin Johanna          2. místopředseda
Jitka Budínová
MUDr. Jan Kolář

Dozorčí rada:
Milan Kodádek
Mgr. Blanka Pudíková
Martin Zoch


Výroční zprávu nadace za rok 2014 si můžete stáhnout ZDE a audit za stejný rok ZDE.


Konzultační seminář o možnostech čerpání nadačních příspěvků ve Společném Grantovém kole nadace a města Vodňany 2015 se koná v pondělí 11. května od 16-ti hodin na Městském úřadu ve Vodňanech. Pouze místo dříve avizované velké zasedací místnosti se uskuteční v malé zasedací místnosti.


Správní rada nadace schválila dne 28. dubna v rámci Komunitního grantového kola následující nadační příspěvky:

· SKP, Pastelka Protivín – projekt „Nový začátek“, částka 40.000 Kč
· TJ Sokol Putim – projekt „Rekonstrukce víceúčelového zařízení“ částka 20.000 Kč
· Buddies o.s.–projekt „Pohlednice k 70. výročí osvobození Písku a okolí“ – částka 5.000 Kč
· Klub amatérských cyklistů.–projekt „MTB kritérium 2015“ – částka 5.000 Kč
· SDH Skály.–projekt „Pohárová soutěž „O pohár hasičů okr. Písek“ – částka 10.000 Kč
· o.s. Remi – projekt „Mládežnický tábor 2015 pro děti z DD“ – částka 5.000 Kč

Správní rada nepodpořila následující žádosti:
· Fokus- Písek o.s. – projekt „Týdny pro duševní zdraví – Písek 2015“
· Arkáda- soc. psychologické centrum – projekt „Podpora akce pro dobrovolníky Linky důvěry“
· O.s. Písecký svět.


V rámci grantového kola MUDr. Ivana Macháčka pro děti 2015 schválila správní rada nadační příspěvek:
· Kateřině Lechnýřové–„podvozek sedací ortézy pro zdr. postiženého syna“,částka 10.000 Kč


Správní rada nadace vypisuje s Městem Vodňany již čtvrtý společného grantu pro Vodňanské neziskové organizace. Podrobné informace najdete ZDE:


Granty v projektu hledáme budoucí „Lídry“ jsou rozděleny.

V úterý 24. března se v salonku restaurace „V Koutě“ v Písku uskutečnilo prezentační setkání, na kterém žadatelé představili své projekty. Hodnotící komise neměla jednoduchou situaci, jelikož všechny projekty měly svoji kvalitu, ale nakonec vybrala k podpoře částkou 5.000 korun tyto projekty:
o.s. Rally Fans Katovice – projekt „Transport smrti“, dokument z Katovicka z roku 1945
Sunshine Kabaret Strakonice – projekt „Naše koše“
Martin Pelich (Milevsko) – kniha „333 tváří Milevska“.


Žadatelé své projekty prezentovali na společném setkání, přičemž se hned na místě rozhodlo, které projekty budou podpořeny. Smyslem osobního setkání a ústní prezentace projektů bylo vtáhnout žadatele do prostředí, ve kterém mohou soutěžit o granty, přimět je k jednání s partnery, naučit se prezentovat své nápady a projekty. Navíc všichni zúčastnění získali od Asociace komunitních nadací možnost využít zdarma služeb konzultantů.

 


Správní rada nadace na svém tasedání 19.3.2015 zasedání schválila 2. nadační příspěvky v rámci průběžného grantového kolo DF MUDr. Ivana Macháčka pro děti:

• nadační příspěvek ve výši 30.000 Kč pro Janu Heřmanovou na výměnu kochleárního implantátu pro zdravotně postiženého syna

• nadační příspěvek ve výši 10.000 Kč pro Petru Padykulovou jako jednorázovou pomoc v sociální tísni před narozením dítěte po tragické smrti otce dítěte


Správní rada nadace vyhlašuje Komunitní grantové kolo 2015 určené pro neziskové organizace z regionu Písecka a Protivínska. Více informací ZDE.


Správní rada nadace vyhlašuje Průběžné grantové kolo Dárcovského fondu MUDr. Ivana Macháčka pro děti na rok 2015. Podrobné informace ke grantu jsou ZDE


Grantový projekt hledáme budoucí „Lídry“ jde do finále. Výběr projektů, které budou v rámci tohoto grantového programu podpořeny se uskuteční na společném setkání v úterý 24. března v salonku restaurace „V Koutě“ v Písku od 17-ti hodin. Více informací o programu najdete ZDE:


Ve středu 10.prosince se v Písku uskutečnilo výroční setkání dárců Dárcovského fondu MUDr. Ivana Macháčka pro děti. Jedná se o poděkování těm, díky nimž je možné podporovat zdravotně postižené dětí a jejich rodiny v Blanicko-Otavském regionu. MUDr. Ivan Macháček všem poděkoval, předal malé dárečky a certifikáty dárce nadace. Samozřejmě je následně informoval o využití jejich darů. V letošním roce zatím fond nadace vyplatil v nadačních příspěvcích 151.555 korun. Ostatní fotografie z akce najdete ve fotogalerii.


Grantový projekt hledáme budoucí „Lídry“

V rámci projektu budeme v Blanicko-Otavském regionu  realizovat vyhledání a výběr malých neziskovek a začínajících neformálních skupin a jednotlivců, kteří se zabývají aktivitami ve veřejném prostoru, jsou kreativní a svým způsobem „začínají“. Program podporuje aktivní lidí, lídry, umožní jejich setkání, navázání kontaktů a poskytne jim základní příležitost vystoupit se svým projektem na veřejnost, jednat s dárci atd.

Smyslem podpory je vtáhnout je do prostředí, ve kterém mohou soutěžit o granty, přimět je k jednání se sponzory, k tomu, aby se naučili prezentovat svoje nápady, projekty.

Projekt má neobvyklý formát, jelikož se nebude o granty žádat předem, ale žadatelé je budou prezentovat na společném setkání, kde se na místě rozhodne, které projekty budou podpořeny. 

Projekty mohou být „jednorázové“ i trvalejší, nejsou omezeny oborově, jejich realizace by neměla trvat déle než do konce září 2015.

Celý projekt zastřešuje Asociace komunitních nadací a je podpořený americkou ambasádou.

Pokud se chcete akce zúčastnit, napište nám na e-mail kancelar@konabo.cz nebo zavolejte na číslo 778 08 08 09. Pojďte do toho.


30.11.2014

Správní rada nadace schválila následující nadační příspěvky:

V rámci  vyhlášeného grantového kola DF MUDr. Ivana Macháčka pro děti:

·         nadační příspěvek ve výši 40.000 Kč pro Moniku Márovou na pořízení vertikaličního polohovacího zařízení pro zdravotně postiženého syna

·    nadační příspěvek ve výši 15.000 Kč pro manžele Franců na příspěvek částečného pokrytí nákladů osobního asistenta pro zdravotně postiženého syna před transplantací ledviny

·     nadační příspěvek ve výši 5.000 Kč pro o.s. Remi na příspěvek k nákupu pomůcek pro zlepšení jemné motoriky a dalších činností dětí  do 7. let z DD v Písku

·  nadační příspěvek ve výši 10.000 Kč pro Janu Heřmanovou na částečný příspěvek k pořízení kochleárního implantátu pro zdravotně postiženého syna.

 

V rámci  vyhlášeného společného grantového kola KONABO a Zdravého města Strakonice schválila správní rada nadace na doporučení hodnotící komise následující nadační příspěvky:

 • Svazu diabetiků ČR ÚO SD Strakonice ve výši 4.500 Kč na projekt „Pohyb nás baví a prospívá našemu zdraví
 • Společenství vlastníků byt.jednotek čp 638-640 ve výši 9.637 Kč na projekt „Dřevostavba zahradního přístřešku
 • TJ Dražejov ve výši 5.000 Kč na projekt „Červen, měsíc dětí
 • Městský ústav sociálních služeb, Domov pro seniory ve výši 4.663 Kč na projekt „XIV. Sportovní hry seniorů
 • Duha Husot ve výši 2.000 Kč na projekt „Turistický závod – Mistrovství Jihočeského kraje
 • Fbc Strakonice ve výši 10.000 Kč na projekt „florbalová žákovská liga a Floorday
 • FOKUS Písek o.s ve výši 10.000 Kč na projekt „Týdny pro duševní zdraví aneb Zahradní slavnost ve Strakonicích 2015
 • Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko ŠVANDA DUDÁK ve výši 10.000 Kč na projekt „Skauti pro veřejnost“
 • Občané Modlešovic ve výši 2.700 Kč na projekt „Pojďme spolu k betlému“
 • O.S. Přátelé mateřského centra Beruška ve výši 15.000 Kč na projekt „Město plné Tradic s Rodinou“
 • Sunshine Cabaret, o.s ve výši 10.000 Kč na projekt „- NAŠE KOŠE“
 • Sunshine Cabaret, o.s ve výši 8.000 Kč na projekt „Artwall Strakonice“
 • Sdružení zdravotně postižených v ČR, sdružení Strakonice ve výši 5.000 Kč na projekt „Kuželky pro radost“
 • S.K. Basketbal Strakonice ve výši 3.500 Kč na projekt „Minibasketbalová liga ZŠ 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Na základě doporučení hodnotící komise správní rada nepodpořila správní rada tyto projekty:
  • Svaz diabetiků ČR ÚO SD Strakonice, projekt - Poznávejme kulturní památky v našem okolí
  • Domácí péče ČČK, o.p.s..,projekt – Dobrovolníci v paliativní péči
  • Domácí péče ČČK, o.p.s., projekt – Podpora důstojného umírání
  • Městský ústav sociálních služeb - projekt- Relaxační kout zahrady pro klienty
  • Apoštolská církev, Sbor bez hranic – Mana Strakonice, projekt- Poznej svého souseda aneb k sobě blíž, spolu dál….
  • Občané Modlešovic, projekt- 2. ročník obecního turnaje ve stolním tenise
  • Český červený kříž, OS ČČK Strakonice., projekt- Podpora dobrovolných dárců krve po prvním a každém výročním odběru v odběrovém centru
  • Český červený kříž, OS ČČK Strakonice., projekt- Setkání s hudbou a písničkou – 55+

 


V rámci společného grantové kola nadace a města Strakonice STRAKONICE – MOJE MĚSTO bylo podáno celkem 22. žádostí, z toho 7 žádostí o malý grant.

Neziskové organizace žádají celkem o částku 260.863 korun, přičemž bude rozděleno 100.000 Kč. Hodnotící komisi tak čeká nelehký úkol při výběru těch nejlepších projektů.  Rozpočet akcí, na které organizace žádají o grant dosahuje úctyhodné částky 578.533 korun. 


- V pátek 14. 11. není otevřena kancelář nadace. Při osobním odevzdání žádostí o grant je možné tuto doručit do prodejny fy. BONUM na adrese nadace.

- Uzávěrka Společného grantu Strakonice - moje město je posunuta na úterý 18. listopadu 2014.


Správní rada nadace schválila na svém zasedání 23.10. 2014 nadační příspěvky z DF MUDr. Ivana Macháčka pro děti:

 • Lence Říhové částku 15.000 Kč na rehabilitační pobyt v Klim-Therapy pro dceru Natálku.
 • Pavlíně Procházkové 15.000 Kč jednorázovou pomoc k překonání tíživé situace rodiny ve prospěch nezletilých dětí.
 • Místopředsedou správní rady byl zvolen Václav Jindra.

Správní rada nadace vyhlašuje Společné grantové kolo nadace a města Strakonice 

STRAKONICE - MOJE MĚSTO. Více informací ZDE


Správní rada nadace schválila v rámci společného grantového kola nadace a Města Vodňany následující projekty:
MAS – Vodňanská ryba, projekt – „Neváhej a foť částkou 5.000 Kč
Klub Pavučina Vodňany, projekt –„ Pohybem ke zdraví.“ částkou 12.300 Kč
Sdruž. obec baráčníku „Vitoraz“ projekt –„Pořízení nových krojů“ částkou 22.000 Kč
SDH Vodňany , projekt – „Informace pro všechny“ částkou 7.000 Kč
Základní škola Vodňany Alešova., projekt – „Nebeský tělocvik“ částkou 4.000 Kč
Základní škola Vodňany Alešova., projekt – „První pomoc aneb úrazy při sportu“ částkou 5.000Kč
PNUTÍ o.s., projekt – „Koncert Matouškova swingbandu“ částkou 11.600 Kč
Centrum Sociální pomoci Vodňany, projekt – „Jen tak s námi“ částkou 10.500 Kč
Institut Váši příhody, projekt – „Podpora webových stránek institutu“ částkou 2.000 Kč
Institut Váši příhody, projekt – „Letní hudební škola 2014“ částkou 12.000 Kč
Fokus Písek o.s., projekt –„Rozvoj kapacit NO poskytujícím.sociální služby pro duševně nemocné ve Vodňanech částkou 8.600 Kč

Podpořena nebyla žádost Vodňany žijou o.s., projekt – „Vodňany žijou v Zátiší 2014“.
 


Výroční zprávu a audit nadace za rok 2013 najdete v sekci ke stažení.


Od 26.6. do 6.7. je zavřena kancelář nadace. Pro osobní odevzdání žádostí o grant je možné využít prodejnu BONUM v budově na adrese nadace.


GRANT PRO VODŇANSKÉ NEZISKOVKY

Komunitní nadace Blanicko-Otavská vypisuje s Městem Vodňany společný grant pro Vodňanské neziskové organizace. Celkem se bude rozdělovat sto tisíc korun, z nichž nadace do pragramu vložila padesát tisíc korun a město přidalo stejnou částku.

V grantovém kole je možné žádat o příspěvek ve vyhlášených kolech a to „Pohyb nás baví“ a „Posílení kapacit vodňanských neziskových organizací“. Uzávěrka přijímání žádostí je 30. června letošního roku.

18. června v 16. hodin se ve velké zasedací místnosti na Městském úřadě ve Vodňanech uskuteční konzultační seminář o možnostech a konkrétních detailech čerpání grantu. Další podrobnosti jsou ZDE .


Správní rada nadace schválila 13. května následující nadační příspěvky v grantovém kole MUDr. Ivana Macháčka :

- Kateřině Lechnýřové částku 1.555,- Kč jako příspěvek na úhradu náhradního dílu na vozík pro zdr. Postiženou dceru
- Václavě Řehořové v částce 20.000,- Kč jako nadační příspěvek na úhradu zařízení s freeware komponenty pro zrakově postiženého syna Jaroslava.
-Simoně Šrámkové v částce 20.000,- Kč jako nadační příspěvek na úhradu rehabilitačního kočárku pro zdr. postiženého syna Šimona.

V průběžném grantovém kole schválila správní rada nadační příspěvek pro Rotary Club Písek v částce 20.000,- Kč na projekt „Vánoce pro děti v sociálních ústavech 2014“.

Správní rada neschválila v průběžném grantovém kole pro SDH Čejetice.


Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské schválila 27.3. 2014 v rámci průběžného grantového kola následující nadační příspěvky pro:

- Pastelku Protivín v částce 70.000,- Kč na projekt „Křídla a kořeny naší rodiny“

- Základní škola Protivín v částce 10.000,- Kč na projekt „Plaváním ke zdraví“

- SDH Skály v částce 9.000,- Kč na projekt Soutěž „O pohár hasičů okresu Písek“

- o.s. Polárka v částce 10.000,- Kč na projekt „Draci ve Skalách“

- SK Jamaica v částce 6.000,- Kč na projekt „Divize B futsalu Fifa 2014/15“

IHC Písek o.s. v částce 4.000,- Kč na projekt „O Pohár Slávy Lukeše 2014“

- Společnosti pro rozvoj Protivína v částce 40.000,- Kč na projekt „Kulturní rok 2014 v    Protivíně“

Správní rada nadace nepodpořila žádosti Arkády Písek, Prácheňského muzea v Písku a Osvětové besedy Ražice


 Správní rada nadace na svém zasedání v úterý 18.2. 2014 vyhlásila Průběžné otevřené grantové kolo KONABO 2014 (text vyhlášení ZDE) a Průběžné grantové kolo D.F Mudr. Ivana Macháčka pro rok 2014 (kompletní text vyhlášení je ZDE).
Dále schválila přípravu Společných grantových kol nadace a Měst Strakonice a Vodňany.
Novým grantovým kolem, které se v letošním roce uskuteční bude Grant Účelového fondu Sokolovna - architektonické řešení rekonstrukce Sokolovny Protivín.

 


Správní rada nadace 17.prosince schválila v rámci grantového kola Dárcovského fondu MUDr. Ivana Macháčka pro děti následující nadační příspěvky:

18.000 Kč pro Janu Skalickou na nákup zdravotního kočárku pro syna Robina
2.400 Kč pro Terezu Hrachovcovou na nákup inhalátoru Omniprax pro syna Filipa.


Správní rada nadace 22.listopadu schválila v rámci průběžného grantového kola následující nadační příspěvky:

Dětský domov Písek – 5.000 Kč na projekt Kdo si hraje …., aneb veselé Vánoce.
Rotary Club Písek – 20.000 Kč
na projekt Vánoce pro děti ze sociálních ústavů 2013

Z Dárcovského fondu MUDr. Ivana Macháčka pro děti bylo schváleno:
10.000 Kč pro manžele Říhovy
na rehabilitační pobyt v Klímkovicích jejich zdravotně postižené dcery
10.000 Kč pro Petra Velka
na rehabilitační stoličku jejich zdravotně postižené syna Martina
10.000 Kč pro Andreu Košťálovou
na rehabilitační pomůcku – Ipad Apple na fixaci zraku pro jejich zdravotně postižené syna Mirečka.


Seminář „§ Nový občanský zákoník pro neziskové organizace“ 

Ve středu 13. listopadu se uskutečnil ve Strakonicích seminář „§ Nový občanský zákoník pro neziskové organizace“. Lektorem semináře byl Josef Štogr, který dvacet let působí jako analytik a konzultant neziskových organizací. Zároveň se dlouhodobě podílel na připomínkování nového občanského zákoníku a na výkladech pojetí veřejné prospěšnosti. Účastníci se dozvěděli, co neziskové organizace mohou změnit ještě před nabytím účinnosti zákona, tedy do konce roku. A samozřejmě spoustu dalších informací, co je v souvislosti s NOZ čeká v letech příštích. 
Fotogalerie z akce je ZDE.

 

 


Správní rada nadace na svém zasedání ve čtvrtek 10. října 2013 schválila v rámci průběžného grantového kola následující nadační příspěvky:

Divadlo pod čarou – 10.000 Kč na akci Masopustní večer v Písku

BEZ Katovice – 8.000 Kč na akci Seminář pro neziskové organizace „neziskový sektor a obce po přijetí nového občanského zákoníku"

O.S. Buddies - 7.000 Kč na přípravnou činnost směřující k zhotovení a odhalení památníku u hřebčince v Písku.

Z Dárcovského fondu MUDr. Ivana Macháčka pro děti bylo schváleno 2.777 Kč pro Ivanu Křišťálovou na sluchadla pro syna se sluchovým hendikepem a 20.000 Kč pro Gabrielu Grillovou na speciální terapii v Adele Medical Center na Slovensku pro zdravotně postiženého syna.


Správní rada nadace schválila nadační příspěvek z DF MUDr. Ivana Macháčka v částce 10.000 Kč chovance Dětského domava Písek Romaně Kašparové jako jednorázovou pomoc pro studium na University of Chester. 


Správní rada nadace schválila na doporučení hodnotící komise a po schválení radou města Vodňany ve společném grantovém kole 29.7. 2013 následující nadační příspěvky:

Sbor Dobrovolných hasičů Pražák 

12.500 Kč na projekt „Staročeská konopnická na Pražáku“

SK Vodňany, oddíl Volejbal

  7.000 Kč na projekt „ Oddíl odbíjené ml. žákyně.“

Centrum sociální pomoci Vodňany

  7.000 Kč na projekt „Olympiáda 3. věku“.

TJ Sokol Pražák

  4.000 Kč na projekt „Oslava 70. tých narozenin Václava Křenka“.

Z.Š Vodňany Alešova

  6.000 Kč na projekt „Čertovské sportovní odpoledne“

Institut Váši Příhody

  15.000 Kč na projekt „Letní hudební škola“.

Hospic sv. Jana Neumanna

 17.000 Kč na projekt „Svatováclavský běh Vodňany“

Vodňany žijou

25.000 Kč na projekt „Návrat malíře J. Zrzavého do Vodňan“

Sdružená obec baráčníků Vitoraz

  6.500 Kč na projekt "Obnova krojových tradic"

Neschválené žádosti o nadační příspěvek ve Společném grantovém kole:

Základní škola Vodňany Alešova., projekt – „Sportujeme zábavně“

Institut Váši Příhody, projekt – „Svět našich financí“

Vodňanská ryba, projekt – „Vzdělávání 3. věku“

Fokus Písek, projekt – „Rozvoj kapacit NO poskytující sociální služby na Vodňansku“


Správní rada nadace schválila v průběžném grantovém kole 21.6. 2013 následující nadační příspěvky:

O.S.Svaz zdravotně postižených Protivín

10.000 Kč na projekt „Finanční zabezpečení cílů o.s.v r. 2013 “

Jihočeský Taehan klub bojových umění o.s.

10.000 Kč na projekt "Protivín Cup 2013"

O.S. Polárka

10.000 Kč na projekt "Draci ve Skalách- šestý ročník komunitní slavnosti"

IHC Písek o.s.

10.000 Kč na projekt "Letní soustředění mládeže"

Správní rada neschválila žádosti BJ JMRZKS Písek florbal a SDH Čejetice.


Správní rada nadace schválila na doporučení hodnotící komise a po schválení radou města Strakonice ve společném grantovém kole 21.6. 2013 následující nadační příspěvky:

Společenství vlastníků č.p.1263

  4.000 Kč na projekt „Zbudování zpevněné plochy “

Společenství pro dům 638-640

16.000 Kč na projekt "Celková rek. předzahrádky,herní prvky pro děti"

Sdruž. Zdravotně Postižených ČR, územní sdr. Strakonice

  8.800 Kč na projekt "16. Setkání seniorů"

Centrum pro zdr.postižené Jč. kraje - pracoviště Strakonice.

12.200 Kč na projekt "Počítačové kurzy pro seniory a osoby se ZP"

Neformální sdruž.občanů ul. P. Bezruče

11.000 Kč na projekt "Bezručova sobě"

Městský ústav sociálních služeb Strakonice

  4.000 Kč na projekt "XI. výstava ručních prací nejen seniorů"

Městský ústav sociálních služeb Strakonice

  4.000 Kč na projekt "XII. sportovní hry seniorů"

Společenství pro dům čp. 156

16.000 Kč na projekt "Zkrášlení zadního traktu domů 156,411 a 412"

Sdružení hasičů ČMS okr. Strakonice

12.000 Kč na projekt Mladí hasiči v přírodě za poznáním

FOKUS Písek pob. Strakonice

12.000 Kč na projekt Nová kuchyň v STD Kopretina ve Strakonicích

 


V pondělí a úterý 25.-25. června není otevřena kancelář nadace.


Ve středu 19. června se v 9.30 hodin uskuteční zasedání hodnotící komise společného grantu nadace a Města Strakonice na Městkém úřadě ve Strakonicích, ve čtvrtek 27. června v 10.30 na Městkém úřadě ve Vodňanech zasedne hodnotící komise ke společnému grantovému kolu nadace a Města Vodňany.


Povodňová výzva :

Dárcovský fond MUDr. Ivana Macháčka při Komunitní nadaci Blanicko-Otavské je připraven pomoci zdravotně postiženým dětem, které zasáhla letošní povodeň. Jedná se zejména o pomoc při případné náhradě a znovupořízení pomůcek, vozíků a dalších zařízení. Podrobnější informace o fondu MUDr. Macháčka si přečtěte zde , případně volejte na tel. 778 08 08 09. 


Informace pro postižené povodněmi:

Pokud jste postiženi povodní, ZDE získáte o informace, jak získat pomoc od státu. ZDE získáte informace o nároku na pracovní volno při odstraňování následků povodní.  Na tomto místě  najdete kompletní brožuru MPSV k povodním - Praktické rady občanům.

Pokud byla v důsledku povodní uzavřena škola či školka, kterou navštěvuje Vaše dítě, ZDE zjistíte informace o možnosti čerpání volna na péči o potomka.


Kancelář nadace se stěhuje v týdnu od 4. do 12. června do Písku na adresu Tyršova 53/2. Pro doručení žádostí o grant ve společném grantu s městy Strakonice a Vodňany platí stále adresy Mírová 337, Protivín.  Pro kunzultaci nebo osobní návštěvu je nutné si předem telefonicky dohodnout termín. 


POZOR !! Od 1.6. 2013 se mění telefonní číslo nadace. Nové číslo je 778080809.


Konzultační seminář pro zájemce o nadační příspěvek ve společném grantovém kole nadace a Města Vodňany se uskuteční v pondělí 3. června 2013 od 16.-ti hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu ve Vodňanech.


Správní rada nadace vyhlašuje v květnu 2013 dvě grantová kola. Jedná se o Společné grantové kolo nadace a Města Vodňany a Společné grantové kolo nadace a Města Strakonice. podrobnosti najdete v sekci Granty.


Správní rada nadace schválila 18.4. 2013 v průběžném grantovém kole dva nadační příspěvky pro Pastelku - středisko křesťanské pomoci Protivín v částce 20.000Kč a 11.000 Kč na projekty "nákup výpočetní techniky a příslušenství" a  "Řešení účetnictví" .


Správní rada nadace schválila 14.3. 2013 v průběžném grantovém kole následující nadační příspěvky.

o.s. REMI

10.000 Kč na projekt „Mládežnický tábor 2013“

Collegium Atrium o.s.

10.000 Kč na projekt "Historická ročenka 2013"

SDH Skály 

9.000 Kč na projekt "O pohár hasičů okresu Písek"

Arkáda Písek

10.000 Kč na projekt "Podpora akcí pro dobrovolníky Linky důvěry"

 

 

 


Ocenění spolupráce města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko - Otavské

Cenu Ministerstva vnitra ČR za inovaci ve veřejné správě předal  ministr vnitra na 9. Národní konferenci kvality, která se uskutečnila ve dnech 19. – 21. února v Brně .

Cena za inovaci oceňuje nové netradiční nápady sloužící jako příklady dobré praxe. Michal Novotný, koordinátor programu Zdravé město Strakonice, doplňuje: „Ocenění získal náš společný grant s Komunitní nadací Blanicko – Otavskou, díky kterému již bylo podpořeno 24 projektů strakonických neziskových organizací celkovou částkou 300 000 Kč. Výhoda spolupráce s nadací a také inovace, která byla oceněna, spočívá v tom, že díky spolupráci s nadací jsou projekty podpořeny dvakrát vyšší částkou. Polovinu částky na náklady grantů dodá město, tu druhou přidá nadace. Tato forma tzv. spojeného grantu, která je běžná v rozvojové pomoci, zaujala na konferenci zástupce dalších měst.“

Jeho slova potvrzuje za nadaci Milan Bubeníček: „Společný grant je inspirující, po dvou letech, kdy jsme spolupracovali jen s Strakonicemi, jsme v loňském roce realizovali podobné společné granty s městem Vodňany a městem Protivín.“

Komunitní nadace Blanicko – Otavská je, jak sám název napovídá, patří do rodiny takzvaných komunitních nadací, které podporují projekty, které přinášejí prospěch místním obyvatelům a přispívají k rozvoji regionu. Není tedy úzce tématicky či oborově zaměřenou nadací, ale je otevřena širokému spektru problémů, potřeb a potenciálu spojených s místem, kde působí.

Město Strakonice je od roku 2006 členem Národní sítě zdravých měst a jako takové realizuje místní Agendu 21. Zdravá města se cíleně snaží o rozvoj města, který je v souladu s trvale udržitelným rozvojem a realizován se cíleným zapojením a se souhlasem veřejnosti.

Milan Bubeníček k tomu dodává: „Z výše uvedeného je zřejmé, že hledání společných cílů mezi nadací a městem nebylo příliš obtížné a může být dobrým příkladem i pro jiná zdravá města a komunitní či regionální nadace.“

Fotografie z předávání ceny jsou ZDE


Správní rada nadace schválila nadační příspěvek z DF MUDr. Ivana Macháčka v částce 45.000 Kč Křivákové Iloně pro dceru Denisu na hydraulický zvedák vozíku do auta.

Správní rada nadace schválila na svém zasedání dne 5.2.2013 nadační příspěvek 10.000 Kč na projekt "Písecké maškary" a vybavení zázemí pro pořadatele pro Ekocentrum - Královskou Elektrárnu města Písku..

Správní rada nadace vyhlásila pro rok 2013 Grantové kolo DF MUDr. Ivana Macháčka pro děti a Průběžné grantové kolo.  Podrobnosti najdete v sekci granty.


Správní rada nadace schválila v průběžném grantovém kole DF MUDr. Ivana Macháčka následující nadační příspěvky:

o.s. REMI                      10.000 Kč na překonání tíživé situace

Ivaně Rychtářové         10.000 Kč na překonání tíživé situace rodiny

Monice Márové            30.000 Kč na pořízení zdr. zařízení pro zdr. postiženého syna

Kateřině Lechnýřové     2.500 Kč na pořízení pomůcek pro zdr. postiženou dceru


Správní rada nadace schválila 29.6. 2012 v průběžném grantovém kole následující nadační příspěvky.

Jihočeský Taehan klub

10.000 Kč na projekt „Protivín Cup 2012“

TJ Blaník Milenovice

10.000 Kč na projekt "Výstavba dětského hřiště"

Polárka o.s.

10.000 Kč na projekt "Draci ve Skalách, 5. ročník komunitní slavnosti"

Arkáda Písek

10.000 Kč na projekt "Podpora akcí pro dobrovolníky Linky důvěry"

Junák Protivín

10.000 Kč na projekt "Nákup kamen do mobilní kuchyně"

 

Správní rada neschválila žádosti Jezdeckého klubu Šárka, VV sdružení Písek, Základní školy T.G.M. Písek, 2x TJ Blaník Milenovice, OS ČČK Strakonice a MAS Vodňanská ryba.


Správní rada nadace schválila 29.6. 2012 na základě doporučení hodnotící komise a Rady Města Strakonice následující žádosti ve Společném grantovém kole nadace a Města Strakonice.

 

Český červený kříž Strakonice

12.000 Kč na projekt "- Ocenění nových bezpříspěvkových dárců krve "

FOKUS Písek os., pobočka Strakonice

25.000 Kč na projekt " Vzděláním za kvalitou"

Centrum pro ZP jih. kraje

13.000 Kč na projekt " Trénování paměti pro seniory a osoby ze ZP v seniorském věku "

Sdružení ZP v ČR, sdružení Strakonice

25.000 Kč na projekt " Koulíme si pro radost "

Sdružení hasičů ČMS okr. Strakonice

25.000 Kč na projekt " Dobrovolnictvím k výchově dětí "

 

 

 


Správní rada nadace schválila na základě doporučení hodnotící komise a Rady Města Vodňany následující žádosti ve Společném grantovém kole nadace a Města Vodňany.

Institut Váši Příhody

8 000 Kč  na projekt „Webové stránky Institutu"

Institut Váši Příhody

16.000 Kč na projekt "Letní hudební škola"  

Vlastenecko-dobročinná Obec baráčníků "Vitoraz" Vodňany

5.000 Kč na projekt "Udržování krojů a svérázů pro další pokolení"

Vodňany žijou, o.s.

25.000 Kč na projekt "Vydání sborníku pro lepší prezentaci činností sdružení, architektonické dílny Vodňany"

Základní škola Vodňany, Alešova

20.700 Kč na projekt "Výlet za sportem"

Základní škola Vodňany, Alešova

6.000 Kč na projekt "Sport a pohyb jako radost"

 


Správní rada nadace schválila na základě doporučení hodnotící komise následující žádosti ve Společném grantovém kole nadace a Města Protivín.

SDH Krč

7.350 Kč na projekt „Obnova hasičských stejnokrojů “

ZŠ Protivín  

10.000 Kč na projekt "Ekologický pobyt ve Stožci"

Horizont O.S.

20.000 Kč na projekt "Sociálně terapeutická dílna"

Středisko křest. Pomoci Pastelka 

24.650 Kč na projekt "Zapoj ruce i srdce"

Český svaz včelařů - Protivín

15.000 Kč na projekt "Léčení včelstev na protivínsku"

Apicentrum  vzdělávání Václava  Jakše

15.000 Kč na projekt "Enviromentální výchova dětí a mládeže a široké veřejnosti"

Svaz zdravotně postižených

5.000 Kč na projekt "Finanční zabezpečení cílů o.s."

SDH Záboří

8.000 Kč na projekt "Vybavení SDH- vycházkové stejnokroje"

 

 Správní rada neschválila žádost Sedmikrásky Protivín.


Správní rada nadace schválila 17. dubna nadační příspěvek z průběžného grantového kola v částce 12.000 Kč pro ILHC Písek o.s. na projekt "Řešení krizové situace při cestování na tréninky v průběhu rekonstrukce stadionu v Písku". 

V témže hlasování schválila správní rada nadační příspěvek z grantového kola dárcovského fondu MUDr. Macháčka Magdaléně Marešové v částce 15.000 Kč jako jednorázovou pomoc k překonání tíživé situace rodiny pro zdravotně postiženého syna.


Jednání hodnotící komise ke Společnému grantu nadace a Města Vodňany se uskuteční ve čtvrtek 26. dubna od 9-ti hodin v male zasedací místnosti Městského úřadu ve Vodňanech.

Hodnotící komise ke Společnému grantu nadace a Města Protivín se sejde ve středu 2. května v 8.00 hodin v kanceláři nadace.


Správní rada nadace vyhlásila 10. dubna 2012 společné grantové kolo nadace a Města Strakonice. Podrobnosti najdete zde. 

Přípomínáme uzávěrku žádostí o grant ve společném grantovém kole nadace a Města Vodňany 10. dubna, ve společném grantovém kole nadace a Města Protivín 15. dubna 2012. 


Správní rada nadace na svém řádném zasedání 29.3. 2012 schválila zřízení Účelového fondu sportující mládeže. Podrobnosti najdete v sekci fondy a programy.

 V průběžném komunitním grantovém kole správní rada schválila následující nad. příspěvky:

Collegium Artium o.s.

10.000 Kč na projekt "Historická ročenka 2012"

O.S. REMI

10.000 Kč na projekt „Sportovní mládežnický tábor“

Ekocentrum o.p.s.

10.000 Kč na projekt "Švejkova padesátka"

SDH Skály

  8.000 Kč na projekt "Soutěž o putovní pohár Blanicko-Otavský"

Správní rada nadace přesunula do příštího řádného jednání žádosti o grant  Arkáda - sociálně psychologické centrum o.s. Písek a TJ Sokol Krč.

Správní rada neschválila žádost Společnosti pro dobré spožití česky a německy hovořících občanů.

 


Seminář pro vodňanské neziskové organizace k možnosti čerpání společného grantu nadace a města se uskuteční v úterý 3.dubna 2012 od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu ve Vodňanech. 


Seminář pro protivínské neziskové organizace k možnosti čerpání grantů nadace se uskuteční v pondělí 2. dubna 2012 od 17.00 hodin v salonku restaurace "U Provazníka" v Protivíně.

 


 V sekci granty najdete vyhlášená grantová kola nadace pro letošní rok. Vodňanské a protivínské neziskové organizace mohou žádat ve společných grantových kolech nadace a města. Pro celý region je vyhlášeno průběžné grantové kolo. 


Správní rada nadace schválila 9. února nadační příspěvek z DF MUDr. Ivana Macháčka 18.500 Kč manželům Grillovým na léčbu zdr. postiženého syna.

Průběh léčby malého Matouše můžete sledovat ZDE.


Správní rada Komunitní nadace Blanicko - Otavské schválila v prosinci 2011 tyto nadační příspěvky: 

 Průběžné komunitní grantové kolo DF MUDr. Ivana Macháčka:

Václav Pelc               12.000 Kč - Jednorázová pomoc k překonání tíživé situace rodiny hluchoněmého syna

Zdenka Koubková    15.000 Kč – Jednorázová pomoc k překonání tíživé situace rodiny zdr. postiženého syna

Kateřina Lechnýřová  7.000 Kč - Jednorázová pomoc k překonání tíživé situace rodiny nepohyblivé dcery

Milan Sopko                 9.495 Kč - Jednorázová pomoc k překonání tíživé situace rodiny sluchově postižené dcery            

Dárcovský fond MUDr.Oldřicha Maška:

Domov pro zvířata Sírius   8.300 Kč - na projekt „Péče o zvířata“ 

 Divadlo Continuo               5.000 Kč - na projekt „Materiál na výrobu konstrukcí“

Arkáda Písek                      2.000 Kč - na projekt „Dovybavení klubovny programu pět P“

 

Správní rada Komunitní nadace Blanicko - Otavské schválila 24.11. 2011 tyto nadační příspěvky: 

Průběžné komunitní grantové kolo:

Rotary klub Písek

20.000 Kč na projekt Vánoce pro děti ze soc. ústavů 

O.S. REMI

5.000 Kč na projekt „Lyžařské aktivity dětí“

Ekocentrum o.p.s.

10.000 Kč "Dokončovací etapa oprav prostor pro přednášky"

Arkáda Písek o.s.

10.000 Kč na projekt "Akce v rámci dobr. programů"

Průběžné komunitní grantové kolo DF MUDr. Ivana Macháčka:

Manželé Jana a Jiří Novotní      

15.000 Kč na pořízení příslušenství vozíku pro invalidní dceru 

Správní rada neprojednala následující žádosti: 1. ZŠ Protivín, MAS Vodňanská ryba a W sdružení Písek. Žádosti na tyto projekty bude možné podat v grantovém řízení pro rok 2012. 

 


V pondělí 19. září na zasedání dozorčí rady byl jejím předsedou zvolen Jan Jelínek, místopředsedou Miroslav Krejča. 


Správní rada Komunitní nadace Blanicko - Otavské schválila 16. června 2011 tyto nadační příspěvky:

Průběžné komunitní grantové kolo:

Jihočeský taehan klub bojových umění 10.000 Kč na projekt „Protivín Cup“
O.S. REMI 10.000 Kč na projekt „Tábory mládeže se sportem“
Bezpečná a zdravá komunita 5.000 Kč na projekt „D-projekt“
Horizont o.s. 6.000 Kč na projekt „Galerie Horizont“
Základní škola Protivín 10.000 Kč na projekt „S krokodýly do celého světa“
Základní škola Protivín 10.000 Kč na projekt „Pohybem ke zdraví“
Svaz zdrav. Postižených Protivín 5.000 Kč na projekt „Finanční zabezpečení cílů o.s.“
Městské kulturní středisko Protivín 5.000 Kč na projekt „Výstava modelů a vláčků“
Střed. Křesťanské pomoci Pastelka 1.600 Kč na projekt „Krokodýl? Teď už o něm vím“
Střed. Křesťanské pomoci Pastelka 10.000 Kč na projekt „Mateřské centrum“
Myslivecké sdružení Platan 5.000 Kč na projekt „Jarní zkoušky loveckých psů“
1. MŠ Protivín 14.000 Kč na projekt „Podpora zdraví a obratnosti dětí“

 

Správní rada neschválila tyto nadační příspěky:
Apicentrum vzdělávání Václava Jakše o.s.
Společnost pro dobré soužití
Osvětová beseda Ražice o.s.
Protivínská sedmikráska
 

Žádost o.s. Arkáda byla přesunuta do podzimního jednání.

Správní rada Komunitní nadace Blanicko - Otavské schválila nadační příspěvky ze Společného grantového kola nadace a města Strakonice:

Český červený kříž – Ú OS ČČK 7.000 Kč na projekt „Ocenění nových dárců krve“
Sdružení rodičů při DDM Strakonice 3.000 Kč na projekt „Den dětí aneb hravě a zdravě“
SK Basketbal Strakonice 10.800 Kč na projekt „Strakonická basket. Liga ZŠ“
Sdružení hasičů ČMS okr. Strakonice 7.000 Kč na projekt „Hasičské dobrovolnictví a mládež“
Prevent o.s. 12.000 Kč na projekt „Fundraising“
Sdruž. Zdr. Postižených Strakonice 14.200 Kč na projekt „3. ročník turnaje petanque postižených“
Centrum pro zdr. Postižené Jih. Kraje         7.000 Kč na projekt „Chceme být lepší“
Přátelé MC Beruška Strakonice o.s. 11.000 Kč na projekt „Rodina v akci“
FOKUS Písek (pobočka Strakonice) 12.000 Kč na projekt „Rozvoj kapacit O.S.“
 
Z.Č. hnutí Brontosaurus-Forest 16.000 Kč na projekt „Ekofestival na Otavě“


Správní rada neschválila tyto nadační příspěky:
Český červený kříž – Ú OS ČČK projekt Osvěta a prevence – lepší než lék
Prevent o.s. projekt Timemanagment

Správní rada Komunitní nadace Blanicko - Otavské schválila na svém zasedání 16. června 2011 členy statutárních orgánů nadace pro příští funkční období:

Správní rada:
Ing. Miroslav Procházka (předseda správní rady)
Jitka Škrnová (1. místopředseda správní rady)
Mgr. Václav Procházka (2. místopředseda správní rady)
MUDr. Ludmila Ježková
Jitka Budínová

Dozorčí rada:
Jan Jelínek
Václav Jindra
Irena Mašková
Miroslav Krejča
Mgr. Blanka Pudíková
 


Seminář o financování neziskových a příspěvkových organizací

14. dubna se v Protivíně konal seminář zaměřený na možnosti získání grantů pro financování činnosti neziskových a příspěvkových organizací pořádaný Společností pro rozvoj Protivína, o. s. a Komunitní nadací Blanicko-Otavskou. Zástupci nadace seznámili téměř 20 účastníků semináře s možností získat finanční prostředky na jejich činnost v tzv. průběžném komunitním grantovém kole vyhlášeném opět pro celý kalendářní rok. O informace byl mezi účastníky semináře zájem a tak věříme, že místní organizace budou v roce 2011 čerpat granty ve větším rozsahu, než v předchozích letech.Správní rada Komunitní nadace Blanicko - Otavské 3. března 2011 schválila nadační příspěvek 15.000 Kč pro Základní školu Vodňany na projekt „Naše příroda, naše radost“.

 

Správní rada Komunitní nadace Blanicko - Otavské schválila nadační příspěvky z grantového kola nadace a AKN podpořeného Velvyslanectvím USA v Praze:

EKOCENTRUM - Elektrárna královského města Písku      5.000 Kč na projekt  Obnova tradičního pochodu „Švejkova padesátka“

Vodňany žijou o.s.                                                          5.000 Kč na projekt  Mapa příběhů

Středisko křesťanské pomoci – Pastelka                        5.000 Kč na projekt  Živé interaktivní Člověče, nezlob se!

Horizont o.s.                                                                   5.000 Kč na projekt  Sponzorujeme HORIZONT, o. s.

Centrum pro zdravotně postižené Jih. Kraje o.s.,          5.000 Kč na projekt Den otevřených dveří v půjčovně rehabilitačních pomůcek.Pozor !!!
Od 1. dubna 2011 se stěhuje kancelář nadace na adresu Mírová 337, Protivín (Kulturní dům). V březnu probíhá stěhování kanceláře, proto je nutné schůzky domluvit předem telefonicky..


 Správní rada Komunitní nadace Blanicko - Otavské vyhlásila 3. března následující grantové řízení pro rok 2011:
- Průběžné komunitní grantové kolo
- Průběžné grantové kolo Dárcovského fondu Mudr. Ivana Macháčka pro děti
- Společné grantové kolo nadace a Města Strakonice

Podrobné informace naleznete v sekci „granty“

Správní rada Komunitní nadace Blanicko - Otavské na témže zasedání schválila nadační příspěvek 15.000 Kč pro Základní školu Vodňany na projekt „Naše příroda, naše radost“. Dále správní rada neschválila nadační příspěvek pro Fotbalový klub Vodňany na projekt „Kvalitní zázemí=kvalitní výkony“.

 Komunitní nadace Blanicko-Otavská organizuje setkání se společnou večeři dárců a členů statutárních orgánů nadace.
Sejdeme se v salonku restaurace „U Provazníka“ v Protivíně 28.12. 2010 od 16.00 hod. Z organizačních důvodů prosíme o potvrzení Vaší účasti do 20. prosince na e-mail kancelar@konabo.cz nebo telefonicky na číslo 382/272978.
 Správní rada Komunitní nadace Blanicko - Otavské schválila 29. listopadu 2010 tyto nadační příspěvky:

1. Vodňany žijou os. 12.000 Kč na projekt „Vodňany žijou,kulturně vzdělávací programy“
2. Ekocentrum o.p.s.Písek 8.000 Kč na projekt „2. etapa rekonstrukce prostor Ekocentrum“
3. Rotary club Písek 20.000 Kč na projekt „Vánoce 2010 pro děti ze sociálních ústavů“
4. Taneční centrum ZIP o.s. 20.000 Kč na projekt „Crazy Office“
Žádosti o nadační příspěvek pro následující organizace přesunula správní rada do průběžného grantového kola pro rok 2011.
Základní škola Vodňany – projekt „Naše příroda, naše radost“
Fotbalový klub Vodňany – projekt „Kvalitní zázemí=kvalitní výkony“

 


Správní rada neschválila žádost o nadační příspěvek pro Rally Fans Katovice o.s.

Do Asistenčně - vzdělávacího programu AKN a KONABO podpořeného Velvyslanectvím Spojených států Amerických v Praze byla vybrána následující sdružení:

1. Vodňany žijou os.
2. Středisko křesťanské pomoci – Pastelka
3. Ekologické centrum – Elektrárna Královského města Písku o.p.s.
4. Horizont o.s.
5. Centrum pro zdravotně postižené Jih. Kraje o.s., pracoviště ve Strakonicích

 1. Průběžné komunitní grantové kolo
2. Ekologická výchova a vzdělávání
3. Společné Grantové kolo nadace a Města Strakonice
4. Průběžné grantové kolo Dárcovského fondu Mudr. Ivana Macháčka pro děti

Podrobné informace ke všem vypsaným grantům najdete na našem webu v sekci „Granty“.

 


Správní rada nadace vyhlašuje pro rok 2010 následující grantové řízení:

Správní rada Komunitní nadace Blanicko - Otavské schválila v 1. Pololetí roku 2010 tyto nadační příspěvky:

1. Společnost pro dobré soužití 5.000 Kč na projekt Píseckej Skřivan
2. Osvětová beseda Ražice o.s. 10.000 Kč na projekt Ražický kulturní ? rok 2010
3. Inkano Písek O.S. 4.500 Kč na projekt Čištění řeky Otavy 2010
4. O.S.rodičů a přátel Svobodné wald. školy v Písku 8.000 Kč na projekt Ochotnický soubor Copánek
5. Collegium Atrium o.s. 8.000 Kč na projekt "Písecké solitéry,architektura 19. a 20.století v Prácheňsku"
6. Protivínská Sedmikráska 10.000 Kč na projekt Pečovatelská služba
7. Sbor dobrovolných hasičů Drahonice 12.000 Kč na projekt Materiálně technická zákl. pro mladá hasiče SDH
8. IHC Písek-obč.sdružení 11.000 Kč na projekt Letní soustředění mládeže
9. Galerie radost na tvrzi Klokočín 15.000 Kč na projekt Filmová expozice
10. Základní Škola Protivín 8.000 Kč na projekt Návštěva žáků - Zoologické muzeum
11. Klub českých turištů odbor Otava 3.000 Kč na projekt Vydání publikace
12. SDH Skály 10.000 Kč na projekt 110 let výročí založení SDH
13. Pastelka Protivín- mateřské centrum 40.000 Kč na projekt mateřské centrum a jeho aktivity
14. OS Apicentrum vzdělávání V.Jakše Protivín 20.000 Kč na projekt Včelařství jako součást enviromentální výchovy       dětí ,mládeže a široké veřejnosti
15. Sdružení hasičů ČMS okresu Strakonice 7.000 Kč na projekt Dobrovolnictví k výchově dětí
16. Sdruž. Zdr.post. v ČR,územní sdružení Strakonice 15.000 Kč na projekt NOVÁ ŠANCE-pro osobu se       zdravotním postižením
17. ORIN-o.s. 14.500 Kč na projekt Zdraví a radost pro každou generaci
18. FOKUS Písek o.s. ,pob. Strakonice 15.500 Kč na projekt Rozvoj kapacit NO poskyt.sociální služby pro       duševně nemocné ve Strakonicích
19. PREVENT o.s. 18.000 Kč na projekt Profesionalizací k efektivitě
20. Klub Mana Strakonice 5.600 Kč na projekt Rodiny v akci- Strakonice
21. "Přátelé mateřského centra Beruška Strakonice 4.400 Kč na projekt Táta dneska frčí
22. Junák -ŠVANDA DUDÁK Strakonice 10.000 Kč na projekt Skaut je IN
23. HC Strakonice 10.000 Kč na projekt Stavba a vybavení gymnastického salonku a posilovny

Z Průběžné grantové kolo Dárcovského fondu Mudr. Ivana Macháčka pro děti bylo schváleno:
24. Svobodová Ilona 10.000 Kč - jednorázová pomoc k překonání tíživé situace rodiny pro onkologicky nemocnou       vnučku
25. Václav a Jarmila Pelcovi 20.000 Kč - jednorázová pomoc pro hluchoněmého syna na pořízení PC a výukových       programů
26. Manželé Homolkovi 15.000 Kč - Jednorázová pomoc k překonání tíživé situace rodiny pro 10-ti letou dceru
 

 

 

   
   
   
   
   
   

 

 

KOMUNITNÍ NADACE 

BLANICKO-OTAVSKÁ 

Sídlo:

Tyršova 53/2, Písek

Kancelář:

Tyršova 65, Písek

tel. 778 08 08 09

e-mail: kancelar@konabo.cz

web - www.konabo.cz

IČO: 65986920 

č.ú.: 7300001613/8040

 

 

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies