Komunitní nadace Blanicko-Otavská

Zámecká 42, 398 11 Protivín, tel.: 382 272 978, fax: 382 272 979, e-mail: info@konabo.cz, web: www.konabo.cz


Komunitní nadace Blanicko-Otavská

Historie nadace

Nadace má za sebou 20 let trvající vývoj směřující od hrstky nadšených dobrovolníků k postupné profesionalizaci.

Z hospody „U Cimbury“ k Nadaci Čapíků v Putimi

Již v roce 1995 vzniklo volné sdružení 15 občanů na podporu obnovení lidových tradic a kulturního dění v obci Putim. Stalo se tak v hospodě „U Cimbury“ při příležitosti výlovu tamního Podkostelního rybníka a to iniciovalo vznik původního názvu nadace „Nadace Čapíků v Putimi“.


Nadace byla zaregistrována v roce 1997 a transformována podle zákona 227/1997 Sb. v roce 1998. První nezbytnou částí nadačního jmění se stala nemovitost darovaná Městem Protivín, za což patří velké poděkování tehdejšímu starostovi panu Janu Vojíkovi, radním a zastupitelům města. Počátkem roku 1999 byla nadace zapsána do nadačního rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích.


Postupný růst - z Čapíků je Nadace Vltava

Prvním přelomovým bodem ve vývoji nadace byl v roce 2001 úspěch ve výběrovém řízení na získání prostředků z Nadačního investičního fondu. Navyšování nadačního jmění ve formě finančního majetku a jeho výnosy umožnily podporu pravidelných grantových programů vypisovaných od roku 2002. 

Úspěch se získáním prostředků NIF vzbudil ve vedení nadace velké ambice a způsobil v roce 2003 postupný přerod z místní na regionální nadaci. To vedlo správní radu k odvážnému, leč zpětně hodnoceno nepříliš šťastnému kroku, ke změně názvu nadace na Nadaci Vltava. Nadace totiž rozšířila svoji působnost z obce Putim a Blanicko - otavského mikroregionu do celého NUTS II Jihozápad (celý Jihočeský a Plzeňský kraj). A jedním ze společných symbolů obou krajů je právě řeka Vltava.


Profesionalizace - jsme vybráni do programu CCE Trustu

Dalším významným okamžikem ve vývoji nadace bylo v polovině roku 2003 vybrání do programu Posílení regionálních nadací, realizovaného Nadací VIA ve spolupráci s Fórem dárců za podpory prostředků CEE Trustu. Tento dvouletý program, do něhož bylo vybráno jen 5 nadací z celé ČR, umožnil především institucionální a personální rozvoj a tím celkovou profesionalizaci činnosti nadace.


Zpět ke kořenům – stáváme se komunitní nadací

Působnost nadace v celém Jihočeském a Plzeňském kraji se ukazovala jako problematická nejen z pohledu kapacit nadace, ale i z pohledu komunikace poslání nadace – které se najednou stalo problematické.

Nové vedení nadace revidovalo ambiciózní plány svých předchůdců a rozhodlo o návratu nadace k původnímu regionu i původnímu poslání nadace.

Vzhledem k zaměření nadace bylo jen přirozené, že se nadace nechala inspirovat principy komunitních nadací a v roce  2006 se stala jednou ze zakládajících nadací  Asociace komunitních nadací.

 

Jako správná komunitní nadace začala iniciovat vznik dárcovských a účelových fondů. V prvním z nich byl Dárcovský fond MUDr. Ivana Macháčka pro děti, nedlouho poté ho následoval Dárcovského fond „MUDr. Oldřicha, Ireny a Jury Maškových a na jaře roku 2011 byl založen Dárcovský fond Sokolovna Společnosti pro rozvoj Protivína o.s. a další. Dále ve spolupráci s městy organizujeme společná grantová kola, pro které sdružujeme finanční prostředky z naší nadace, od obce i podnikatelské sféry. Tyto granty poté podporují místní neziskový sektor. Podobná grantová kola již vyhlašujeme šest let například  ve Strakonicích, Vodňanech, a také v Katovicích. V roce 2013 byl společný grant nadace a Města Strakonice oceněn ministerstvem vnitra cenou za inovaci.

KOMUNITNÍ NADACE 

BLANICKO-OTAVSKÁ 

Sídlo:

Tyršova 53/2, Písek

Kancelář:

Tyršova 65, Písek

tel. 778 08 08 09

e-mail: kancelar@konabo.cz

web - www.konabo.cz

IČO: 65986920 

č.ú.: 7300001613/8040

 

 

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies