Komunitní nadace Blanicko-Otavská

Zámecká 42, 398 11 Protivín, tel.: 382 272 978, fax: 382 272 979, e-mail: info@konabo.cz, web: www.konabo.cz


Komunitní nadace Blanicko-Otavská

 Informace o zpracování a ochraně osobních údajů dle GDPR

 
V souvislosti s novým Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/697 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ((obecné nařízení o ochraně osobních údajů, General Data Protection Regulation neboli zkráceně GDPR), které vešel v účinnost dne 25. 5. 2018,
Vás tímto chceme informovat, jaké osobní údaje evidujeme v našem nadačním adresáři.
 
Evidujeme Vaše osobní údaje (jméno / příjmení, emailová, poštovní adresa, případně bankovní spojení nebo IČ / DIČ – u dárců, sponzorů, dodavatelů a odběratelů).   
 
Dovolujeme si Vás informovat, že evidujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s nařízením GDPR na základě oprávněného zájmu a výhradně pro potřeby naší činnosti, přípravy smluvního vztahu jak u dárců, tak u příjemců nadačních příspěvků.
 
Nadace jako Správce osobní údaje primárně zpracovává a určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Nadace zpracovává osobní údaje z důvodu oprávněného zájmu, pro potřeby své činnosti a výhradně k jejímu účelu a k zasílání aktuálních informací souvisejících s činností / aktivitami Nadace. Nadace není Zpracovatelem žádných osobních údajů fyzických osob pro třetí strany, vyjma situací stanovených příslušnými právními předpisy.
 
Z právního hlediska je Nadace ve vztahu zpracovatele osobních údajů fyzických osob vůči svým dárcům, dobrovolníkům, spolupracovníkům, odběratelům a dodavatelům služeb a zboží, partnerům, příznivcům, kolegům a přiměřeně i vůči jejich zástupcům či kontaktním osobám a návštěvníkům internetových stránek provozovaných Nadací (www.konabo.cz).
 
Dále Nadace zpracovává osobní údaje nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, případně i pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost těchto subjektů. Jedná se o osoby, které jsou ve smluvním vztahu s Nadací a s nimiž Nadace uzavírá smlouvy o spolupráci a reciprocitě, dohody o spolupráci, smlouvy o daru, autorské smlouvy a smlouvy o licenčním ujednání, mandátní smlouvy, nebo jiné druhy smluv a dohod.
 
Nadace dále zpracovává údaje nezbytné pro splnění právních povinností stanovených jinými právními předpisy (např. zákonem o účetnictví), které subjektům nařizují archivovat po stanovenou dobu účetní doklady, mnohdy obsahující osobní údaje fyzických osob. Z důvodu zachování integrity účetních dat nejde například ve finančních výkazech zcela oddělit osobní údaje. Celistvost dat je žádoucí také v případě zpětné kontroly finančního úřadu či úřadu práce.
 
Údaje, které jsme od Vás získali, používáme v první řadě a zejména pro evidenci:
dárců a jejich darů, dobrovolníků, spolupracovníků a kolegů a výstupů ze spolupráce s nimi,
partnerů a sponzorů a jejich podpory (darů), odběratelů a dodavatelů služeb a zboží.
 
S pomocí těchto údajů také zpracováváme souhrnné statistiky, které nám pomáhají pro naši práci i komunikaci.
 
Díky svěřeným kontaktním údajům Vám také můžeme zasílat informace o naší činnosti / aktivitách a také o tom, jak jsou získané dary využívány, jaké jsou výstupy ze spolupráce s našimi partnery, spolupracujícími organizacemi a jednotlivci. Umožňují nám poděkovat za Vaši přízeň.  
 
V žádném případě Vaše údaje nepředáváme, neposkytujeme, nepřenecháváme třetím osobám a dalším stranám vyjma zpracovatelů údajů (účetní firma vedoucí účetnictví a daňovou evidenci Nadace).
 
Všechny výše uvedené činnosti provádíme na základě:
Pro nezbytnosti splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nezbytnosti pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují.
 
Mnohokrát děkujeme za Vaši dosavadní přízeň, pomoc, podporu a spolupráci.
Děkujeme, že spolu s námi pomáháte.
 
KOMUNITNÍ NADACE BLANICKO-OTAVSKÁ
Tyršova 53/2, Písek
IČ: 65986920
tel. 778 08 08 09
e-mail: kancelar@konabo.cz
www.konabo.cz
č.ú.: 7300001613/8040
 

KOMUNITNÍ NADACE 

BLANICKO-OTAVSKÁ 

Sídlo:

Tyršova 53/2, Písek

Kancelář:

Tyršova 65, Písek

tel. 778 08 08 09

e-mail: kancelar@konabo.cz

web - www.konabo.cz

IČO: 65986920 

č.ú.: 7300001613/8040

 

 

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies