Komunitní nadace Blanicko-Otavská

Zámecká 42, 398 11 Protivín, tel.: 382 272 978, fax: 382 272 979, e-mail: info@konabo.cz, web: www.konabo.cz


Komunitní nadace Blanicko-Otavská

Účelový fond –

Důstojná kvalita života seniorů

 

Poslání fondu:

Posláním fondu je podpora důstojného života seniorů; zmírňování negativních ekonomických a sociálních dopadů na životní úroveň seniorů v důsledku věku a změny sociálních rolí; podpory seniorů v přístupu k sociálním, zdravotním a pečovatelským službám; poskytování finanční podpory sociálně či zdravotně znevýhodněným seniorům za účelem zlepšení dostupnosti čerpání sociálních, zdravotnických a pečovatelských služeb v Blanicko – Otavském regionu (Strakonicko, Písecko, Vodňansko). Podporovány jsou aktivity, které jsou v souladu s dárcovskou strategií fondu

Cíle fondu:

Cílem fondu je shromažďovat finanční prostředky dárců za účelem jejich následného využití k podpoře nejrůznějších obecně prospěšných projektů a k podpoře seniorů,  jejich rodin i organizací poskytujícím služby seniorům, v souladu s posláním fondu.

Svých cílů fond dosahuje prostřednictvím udělování grantů, které jsou v souladu s grantovou politikou fondu a jsou určeny pro projekty a osoby z regionu působnosti obhospodařovatele

Granty jsou udělována zejména na tyto účely:

  • zvyšování kvality života seniorů
  • zmírňování negativních ekonomických a sociálních dopadů na životní úroveň seniorů v důsledku věku a změny sociálních rolí
  • Poskytování finanční podpory sociálně či zdravotně znevýhodněným seniorům za účelem zlepšení dostupnosti čerpání sociálních zdravotnických a pečovatelských služeb
  • podpora kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí pořádaných zejména pro seniory a za účelem zvýšení kvality života seniorů.
  • Podpora organizacím pečujícím o seniory 

O nadační příspěvky z fondu je možné žádat ve vypsaných grantových kolech.  

 

JAK PODPOŘIT FOND:

Převodem daru na účet nadace 2041128536/8040 s uvedením variabilního symbolu 9005. Do zprávy pro příjemce je třeba uvést jméno a příjmení, případně firmu dárce a zkrácený název fondu „UF Seniori“, pro snadnější identifikaci určení platby. Ideální je ještě zaslat na e-mail nadace kancelář@konabo.cz informaci o daru a údaje o dárci. Poté Vám také bude poštou doručena darovací smlouva a potvrzení o daru pro odečet ze základu daně.

KOMUNITNÍ NADACE 

BLANICKO-OTAVSKÁ 

Sídlo:

Tyršova 53/2, Písek

Kancelář:

Tyršova 65, Písek

tel. 778 08 08 09

e-mail: kancelar@konabo.cz

web - www.konabo.cz

IČO: 65986920 

č.ú.: 7300001613/8040

 

 

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies