Komunitní nadace Blanicko-Otavská

Zámecká 42, 398 11 Protivín, tel.: 382 272 978, fax: 382 272 979, e-mail: info@konabo.cz, web: www.konabo.cz


Komunitní nadace Blanicko-Otavská

Granty v projektu hledáme budoucí „Lídry“ uděleny.

V úterý 24. března se v salonku restaurace „V Koutě“ v Písku uskutečnilo prezentační setkání, na kterém žadatelé představili své projekty. Hodnotící komise neměla jednoduchou situaci, jelikož všechny projekty měly svoji kvalitu, ale nakonec vybrala k podpoře částkou 5.000 korun tyto projekty:

o.s. Rally Fans Katovice – projekt „Transport smrti“, dokument z Katovicka z roku 1945
Sunshine Kabaret Strakonice – projekt „Naše koše“ a  Martin Pelich (Milevsko) – kniha „333 tváří Milevska“.

Navíc všichni zúčastnění získali od Asociace komunitních nadací možnost využít zdarma služeb konzultantů. 

                   Grantový projekt hledáme budoucí „Lídry“

V rámci projektu budeme v Blanicko-Otavském regionu  realizovat vyhledání a výběr malých neziskovek a začínajících neformálních skupin a jednotlivců, kteří se zabývají aktivitami ve veřejném prostoru, jsou kreativní a svým způsobem „začínají“.

Program podporuje aktivní lidí, budoucí „lídry“, umožní jejich setkání, navázání kontaktů a poskytne jim základní příležitost vystoupit se svým projektem na veřejnost, jednat s dárci atd.

Smyslem podpory je vtáhnout je do prostředí, ve kterém mohou soutěžit o granty, přimět je k jednání se sponzory, k tomu, aby se naučili prezentovat svoje nápady, projekty.

Projekt má neobvyklý formát, jelikož se nebude o granty žádat předem, ale žadatelé je budou prezentovat na společném setkání, kde se na místě rozhodne, které projekty budou podpořeny.

Projekty mohou být „jednorázové“ i trvalejší, nejsou omezeny oborově, jejich realizace by neměla trvat déle než do konce září 2015.

Nabízíme Vám

·  Šanci získat na uskutečnění Vašich nápadů až 5 000 Kč a odbornou pomoc.

  • Příležitost naučit se prezentovat své nápady, poznat zblízka „svět dárců a sponzorů“.
  • Možnost inspirovat se a sdílet své nápady, informace a poznatky s dalšími obdobně angažovanými lidmi a skupinami.

Ozvěte se nám nejpozději do 13. března 2015 a zkonzultujte Váš záměr.  24. března 2015  v Písku v krátkosti a zajímavou formou můžete představit svůj záměr, jeho smysl a přínosy a přesvědčit porotu, aby na realizaci Vašeho nápadu finančně přispěla.

Autoři nejlepších záměrů získají do konce března 2015 od KONABO podporu v podobě nadačního příspěvku až 5 000 Kč. Udělení nadačního příspěvku bude podmíněno tím, že minimálně stejnou částku, kterou od nadace získají, budou muset na realizaci svého záměru ještě vyzískat z jiných zdrojů.

V období od března do konce září 2015 budou mít prostor a čas svůj záměr v regionu zrealizovat, a to s možností využít odbornou a asistenční pomoc nadace.

Na závěr budou mít autoři, kterým se nejlépe podařilo své nápady v praxi zrealizovat, příležitost představit na slavnostní akci výsledky své práce před kolegy z ostatních regionů ČR.

 

Pokud se chcete akce zúčastnit, napište nám na e-mail kancelar@konabo.cz nebo zavolejte na číslo 778 08 08 09. Pojďte do toho.

Aktivity proběhnou v rámci projektu "Podpora lídrů v komunitách" (Networking Informal Community Leaders in the Czech Republic). Nositelem projektu je A.K.N. - občanské sdružení (Asociace komunitních nadací v ČR) a finanční zajištění projektu je realizováno Velvyslanectvím Spojených států Amerických v Praze.

Cílem projektu je podpořit a dát prostor aktivním lidem a skupinám, kteří se zabývají ktivitami ve veřejném prostoru, jsou kreativní a svým způsobem "začínají". Projekt poběží na čtyřech místech České republiky, kde fungují komunitní nadace nebo obdobné subjekty, které s výběrem a drobnou finanční a konzultační podporou pomohou.

 Partnery jsou:

Jihomoravská komunitní nadace

Komunitní nadace Blanicko-Otavská

Pro rozvoj Broumovska o.p.s.

Ústecká komunitní nadace

 

KOMUNITNÍ NADACE 

BLANICKO-OTAVSKÁ 

Sídlo:

Tyršova 53/2, Písek

Kancelář:

Tyršova 65, Písek

tel. 778 08 08 09

e-mail: kancelar@konabo.cz

web - www.konabo.cz

IČO: 65986920 

č.ú.: 7300001613/8040

 

 

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies